Hradec Králové rozdal osobnostem výroční ceny města

Zdroj: Právo | Datum zveřejnění: 01.04.2016


Jaroslav Květina, zakladatel Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ve středu v Muzeu východních Čech převzal Cenu dr. Františka Ulricha. Hradec Králové touto čest -nou poctou ocenil jeho celoživotní vědecké i pedagogické zásluhy a dílo, které přispěly ke zviditelnění města ve světě.
„Za dlouholetý přínos městu byly uděleny už pošesté v historii dvě ceny Primus inter pares, kterou převzali malíř a ilustrátor Josef Bavor a projektant Zdeněk Vašata,“ uvedla mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková.
Hradecká sportovní cena za skvělé sportovní výkony a výsledky byla přidělena Janu Doležalovi, který je držitelem mnoha oddílových krajských rekordů a dorosteneckého českého rekordu v desetiboji.
Hradecká múza, ocenění za výjimečný kulturní počin, tentokrát putuje do Klicperova divadla. Její laureátkou se stala herečka Pavlína Štorková. Událostí roku se na základě hlasování občanů města stalo dokončení rekonstrukce a otevření Bílé věže. Na výběr měli celkem pět počinů z loňského roku. Vedle zpřístupnění Bílé věže také otevření digitálního planetária, otevření Centra pro integraci osob se zdravotním postižením, Open Air Program Divadla evropských regionů a otevření infocentra na Eliščině nábřeží.
Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci získal Rafael Doležal, který aktuálně studuje doktorský studijní obor aplikovaná informatika na Univerzitě Hradec Králové.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS