Anketa

Zdroj: Respekt | Datum zveřejnění: 04.01.2016


V Česku vzniká Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy. Podle zakladatelů institutu má konopí obrovský léčebný potenciál a jeho výzkum může znamenat přelom v medicíně srovnatelný například se zavedením penicilinu. Co si o tom myslíte?

Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav v Brně Ve své praxi využívám konopí u pacientů s velmi pokročilým nádorem, kteří trpí bolestí, nevolností a často úzkostí a depresí.
Moje dosavadní zkušenost s konopím předepsaným na recept i s tím, jež si pacienti sami pěstují, mě vede ke střízlivosti.
U onkologických pacientů v paliativní péči může částečně zmírnit bolest, nevolnost a hladinu úzkosti. Použití má zatím vždy charakter léčebného pokusu (metoda pokus-omyl). Účinek byl dosud vždy menší, než pacienti (a předepisující lékař) doufali. Zatím tedy nenahrazuje analgetika, léky proti nevolnosti či podpůrnou psychoterapii. Může však být dobrým doplňkem v komplexní paliativní péči. Protinádorový účinek ve smyslu zastavení nebo vymizení nádoru jsem v praxi nezaznamenal. Ustavení mezinárodní instituce pro výzkum léčebného potenciálu konopí vítám. K léčebnému konopí je nutné přistupovat jako ke každé nové slibné léčivé látce.
Zuzana Škodová praktická lékařka Jako praktická lékařka velmi oceňuji, že se léčebné konopí u nás dostává do popředí zájmu. Považuji tuto rostlinu za zázračnou a její použití v mnoha kulturách po tisíce let toto jen potvrzuje. V dnešní době je užíváno například na mírnění nevolností, třeba při chemoterapii, neurologických nemocech, revmatických bolestech, křečových stavech a tuhnutí při roztroušené skleróze, má protizánětlivý a analgetický účinek. Jako praktik zatím nemohu pacientům léčebné konopí předepisovat, ale doufám, že se to v budoucnu změní. Ve své praxi zatím doporučuji (bez nutnosti receptu či registrace) přípravky s obsahem cannabidiolu, jež neobsahují omamné THC. Cannabidiol má také široké užití v medicíně a současný vědecký výzkum léčebného konopí se právě této substanci začíná více věnovat.
Já osobně jsem tedy rozhodně pro další výzkum a užívání léčebného konopí v Česku a založení institutu vítám.
Milan Kubek prezident České lékařské komory Především bych chtěl zdůraznit, že naše personálně zdevastované zdravotnictví trápí úplně jiné problémy než ceny a dostupnost konopí či jiných legálních a nelegálních drog.
Srovnání přínosu kanabinoidů a antibiotik samozřejmě nelze brát vážně. Jde pouze o velkou nadsázku, případně o reklamní trik. Na rozdíl od antibiotik, která zachránila stovky milionů životů, přípravky z konopí, snad s výjimkou lokálního použití v dermatologii, neléčí, pouze zmírňují příznaky a přinášejí přechodnou úlevu od některých obtíží. Je jistě dobré, že podobné komerční projekty nejsou, alespoň doufám, financovány z veřejných prostředků. Na druhé straně je smutné, pokud opravdu jde o největší soukromou investici do zdravotnického výzkumu v ČR. Podporu soukromých investorů, ale i ministra zdravotnictví by si zasloužily spíše pro pacienty užitečnější projekty.
Tomáš Šimůnek děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Konopí a kanabinoidy si zcela nepochybně zaslouží studium. Jsou účinné v podpůrné léčbě u řady závažných onemocnění, existují i kazuistiky popisující potenciál těchto látek v kauzální léčbě některých chorob. K tomu, aby se prokázala nejen účinnost, ale také bezpečnost jejich použití ve srovnání s jinými léčivy, je však ještě dlouhá cesta. Samozřejmě bych si přál, aby byla úspěšná. Historie výzkumu léčiv nicméně ukazuje, že velké objevy se dají těžko předpovídat.
Přelom srovnatelný s objevem penicilinu se u kanabinoidů samozřejmě může objevit, stejně tak ale může přijít v případě mnoha jiných látek přírodního nebo syntetického původu, které však na rozdíl od konopí nemají nadšené příznivce a propagátory a v médiích se o nich zatím nedočteme…
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS