Co pacienti dělají s léky, které jim předepíšeme?

Zdroj: Medical Tribune | Datum zveřejnění: 17.11.2015


Během letošního podzimu se v Praze krátce po sobě konaly dvě farmakologické konference. Po kongresu Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci ISoP proběhl minulý týden kongres společnosti, která se komplexně zabývá všemi faktory, jež ovlivňují spolupráci pacientů při léčbě – European Society for Patient Adherence, COMpliance and Persistance ESPACOMP. Jako nezisková vědecká asociace se ESPACOMP věnuje zkoumání klinických i ekonomických důsledků nakládání s léky, tedy rozdílem mezi předepisováním léků ze strany poskytovatelů zdravotní péče a jejich následným reálným užíváním.
ESPACOMP se zasazuje o snadnější zprostředkování informací získaných v průběhu výzkumu mezi pacienty na jedné straně a mezi poskytovatele zdravotní péče a tvůrce zdravotní politiky na straně druhé. Příkladem je jedno z témat letošní konference, kterému se věnuje hned několik příspěvků. Je jím např. dodržování medikace u HIV pozitivních pacientů nebo výzvy, které přináší monitoring užívání těchto léků u vysoce rizikových skupin, jakými jsou děti a dospívající.
Každoroční sympozium ESPACOMP zahrnuje i prakticky orientované workshopy vedené předními světovými odborníky v oboru, jakými jsou Sabina de Geest a Dyfrig Hughes. Na sympoziu se potkává stále větší počet mezinárodních výzkumníků, farmakoepidemiologů nebo statistiků. Láká i vystavovatele a sponzory z farmaceutického průmyslu. Letošní ročník sympozia se koná na pozvání Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. V čele lokálních organizátorů stojí prof. Jiří Vlček.
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS