XXVI. Studentská vědecká konference

*
 

Prezentujte své vědecké výsledky

18. a 19. dubna 2018, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

 

Pokud si chcete vyzkoušet prezentaci svých vědeckých výsledků nebo se dozvědět o výzkumu studentů své fakulty, neváhejte a zapojte se do XXVI. Studentské vědecké konference, která se bude konat 18. a 19. dubna 2018.

V letošním roce bude konference rozdělena do čtyř sekcí, a to chemické sekce, biologické sekce, sociální a klinické sekce a technologické sekce. Navíc je možné se zúčastnit posterové sekce, která proběhne ve stejném termínu. Účastníci představí svůj poster a bude větší prostor pro diskuzi. Této sekce je možné se zúčastnit pouze po prezentaci již v některé z předchozích sekcí.

Místa a časy zahájení budou blíže specifikovány. Přihlášení studenti přednesou výsledky své vědecké práce během desetiminutové prezentace, po které vždy následuje pětiminutová diskuze. Prezentace může probíhat v rodném jazyce (češtině i slovenštině), ale i v jazyce anglickém. Samotný abstrakt však musí být pouze v jazyce anglickém.

Každý účastník dostane mimořádné stipendium a první tři umístění jednotlivých sekcí získají další finanční odměnu.
 
Nejlepší dva studenti z každé sekce postupují do Nadnárodního kola - NSVK.

Závazné přihlášky

Závazné přihlášky na SVK  vyplňte na tomto odkazu nejpozději do 11. 3. 2018.

Součástí přihlášky není abstrakt, ten je možné dodat později. Abstrakt vytvořte dle předlohy. Posílejte ho na e-mail: vzdelavani@scsf.cz jako předmět uveďte označení: "SVK abstrakt - jméno" do 30. 3. 2018 do 24.00 hod. Abstrakty zaslané na jinou adresu nebo s nevyhovujícím předmětem nebudou zařazeny k přihlášce.

  • Nezapomeňte prosím, že podmínkou je sepsání abstraktu v ANGLIČTINĚ, přičemž samotná prezentace v angličtině být nemusí.
  • Formát a struktura abstraktu musí být dodržena dle předlohy. Nesouhlasící formáty a struktury budou navráceny k opravě. Gramatická, obsahová a jazyková korekce nebude pořadatelem prováděna.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS