Veletrh pracovního uplatnění ve farmacii

Veletrh pracovního uplatnění ve farmacii

 

Farmaceutická sekce 10. 4. 2018, od 9:00 do 17:00,
koridor na Farmaceutické fakultě UK

Zajímáte se o to, co budete dělat po škole? Kde budete pracovat? Kde jsou volná místa a které nemocnice nebo lékárny stojí o čerstvě vystudované lékaře či farmaceuty? Jak to vypadá v zahraničí? Odpovědi na tyto otázky můžete nalézt právě na Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii. Proto neváhejte a přijďte se na veletrh podívat osobně.

Veletrh zprostředkovává osobní kontakt mezi studentem a jeho potenciálním zaměstnavatelem. Velká pestrost vystavovatelů zajistí široký výběr pracovních příležitostí. Díky tomu může student porovnávat jednotlivé nabídky práce a udělat si obrázek o svém budoucím uplatnění. Veletrh je dělen na 2 části – medicínskou a farmaceutickou, které proběhnou ve dvou dnech. Součástí veletrhu jsou i odborné přednášky, kde vystoupí zástupci obou fakult, dále zástupci ČLK a ČLnK a také lékaři a farmaceuti se zkušenostmi ve zdravotnictví v ČR i v zahraničí.

Na co se můžete těšit?

  • Cca 20 vystavovatelů z různých krajů ČR i z Evropy
  • Informace o uplatnění v oboru (nejen v lékárnách)
  • Kontakt se zajímavými společnostmi a možnost získání budoucí práce

Přednášky (posluchárna A)

  • Od 9:00 přednáška doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D., o možnostech postgraduálního studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové
  • Přednáška zástupce ČLnK - PharmDr. Aleš Novosád
  • Přednáška "Lékárníkem u Lékařů bez hranic"

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS