Informace o zpracování osobních údajů

Děkujeme za váš zájem zúčastnit se LXV. sympozia z dějin farmacie a 23. sympózia z dejín farmácie.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, kontaktní adresa účastníka, název pracoviště, telefon, e-mail a případně fakturační údaje zaměstnavatele jsou potřebné pro registraci na sympózium, přípravu materiálů a vystavení daňového dokladu.

Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let.

Máte právo

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů jsou

  • Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.
  • Česká lékařská společnost JEP, IČO: 00444359, se sídlem Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Odpovědnou osobou je předseda Revizní komise ČLS JEP (více na www.cls.cz).

V rámci konference mohou být pořizovány zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby organizátorů.

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámil s připojenou informací o zpracování osobních údajů.

 

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS