Granty a projekty

Ministerstvo zdravotnictví - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Probíhající projekty

Rozdíly v parametrech agregace krevních destiček a koagulace krve mezi zdravými osobami a pacienty s metabolickými chorobami
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Carazo Fernández Alejandro PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2021 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Korábečný Jan doc., Ph.D. -

Experimentální vývoj nových antibakteriálních sloučenin a hodnoení jejich potenciálu pro kombinační teorii
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorů
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Stanovení kardiovaskulárních účinků malých fenolických metabolitů flavonoidů
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Tóthová Valérie prof. PhDr., Ph.D. -

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Korábečný Jan PharmDr., Ph.D. -

Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozence
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nové přístupy pro zlepšení diagnostiky a toxikologického hodnocení zneužívaných psychoaktivních látek
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Čabala Radomír -

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS