Granty a projekty

Ministerstvo zdravotnictví - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Probíhající projekty

Vztah solubilního endoglinu k hypercholesterolémii u pacientů s dieabetes mellitus 2 typu a vliv léčebné intervence
Období: 01.04.2017 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Analýza faktorů ovlivňujících rziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika
Období: 01.04.2016 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Tóthová Valérie prof. PhDr., Ph.D. -


Archiv projektů

Stanovení kardiovaskulárních účinků malých fenolických metabolitů flavonoidů
Období: 01.05.2020 - 01.05.2024   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Bezpečnost podávání léků sestrou na vybranch lůžkových odděleních nemocnic
Období: 01.05.2020 - 01.05.2024   Hlavní řešitel: Tóthová Valérie prof. PhDr., Ph.D. -

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2020 - 01.05.2024   Hlavní řešitel: Korábečný Jan PharmDr., Ph.D. -

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS