Granty a projekty

Grantová agentura ČR - Juniorské granty

Probíhající projekty

Nanosorbenty v přípravě vzorku pro chromatografické stanovení kontaminantů v životním prostředí a v potravinách
Období: 01.01.2022 - 31.12.2026   Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Oxidované acylceramidy a korneocytální lipidová obálka ve zdravé a nemocné kůži
Období: 01.01.2022 - 31.12.2026   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Nanodorbenty v automatizované přípravě vzorku pro chromatografické stanovení kontaminantů v životním prostředí a v potravinách
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Výzkum role oxidovaných acylceramidů při tvorbě komeocytální lipidové obálky
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Mechanismus protinádorového působení přírodních a semisyntetických penylflavonoidů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Ambrož Martin PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Studie odpovědi srdečních a nádorových buněk na ovlivnění topoisomerasy II beta genetickou manipulací a porovnání s farmakologickou inhibicí
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Jirkovský Eduard PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

3D sféroidy lidských hepatocytů jako pokročilý model pro studium dynamiky regulace enzymů metabolizujících léčiva
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Smutný Tomáš PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Transkriptonická, proteomická a funkční analýza karbonylreduktas u parazitické hlístice Haemonchus contortus
Období: 01.01.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Raisová Stuchlíková Lucie RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Studium role nových cílených léčiv určených pro terapii nádorů prsu a plic ve fenoménu farmakokinetické lékové rezistence
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Hofman Jakub doc. RNDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Design a studium nových antimikrobních látek účinných na rezistentní a biofilm-produkující gram-pozitivní bakterie
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Krátký Martin doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Spolehlivé výpočty a predikace NMR chemických posunů pro strukturní charakterizaci fosforylovaných vnitřně neuspořádaných proteinů
Období: 01.01.2019 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Pavlíková Přecechtělová Jana Mgr., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie


Archiv projektů

Nové fotosensitizéry pro fotodynamickou terapii zaměřenou na cévy
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

In vitro a ex vivo modely pro studium lékových interakcí antivirotik na střevních transportérech
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

UDP-glykosyltransferasy vlasovky slezové -mechanismus lékové rezistence?
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Peptidové drug delivery systémy směrované do makrofágů pro antimykobakteriálně aktivní sloučeniny
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Krátký Martin doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS