Granty a projekty

Grantová agentura ČR - Juniorské granty

Probíhající projekty

Nové fotosensitizéry pro fotodynamickou terapii zaměřenou na cévy
Období: 01.03.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Nové fotosensitizéry pro fotodynamickou terapii zaměřenou na cévy
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Spolehlivé výpočty a predikace NMR chemických posunů pro strukturní charakterizaci fosforylovaných vnitřně neuspořádaných proteinů
Období: 01.01.2019 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Pavlíková Přecechtělová Jana Mgr., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

In vitro a ex vivo modely pro studium lékových interakcí antivirotik na střevních transportérech
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

UDP-glykosyltransferasy vlasovky slezové -mechanismus lékové rezistence?
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Peptidové drug delivery systémy směrované do makrofágů pro antimykobakteriálně aktivní sloučeniny
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Krátký Martin doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie


Archiv projektů

Transkriptonická, proteomická a funkční analýza karbonylreduktas u parazitické hlístice Haemonchus contortus
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Raisová Stuchlíková Lucie RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Studium role nových cílených léčiv určených pro terapii nádorů prsu a plic ve fenoménu farmakokinetické lékové rezistence
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Hofman Jakub RNDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Design a studium nových antimikrobních látek účinných na ezistentní a biofilm-produkující gram-pozitivní bakterie
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Krátký Martin doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS