Granty a projekty

Univerzita Karlova - Projekty specifického vysokoškolského výzkumu na UK

Probíhající projekty

Strukturní variace, analytické hodnocení a technologie vybraných privilegovaných struktur
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium vybraných léčiv a dalších biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium farmakokinetických a farmakodynamických vlastností molekul
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Xenobiotika a jejich účinek na biologický systém
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů měnících terapeutickou hodnotu léčiva a jejich ovlivnění politickými, managerskými, zdravotnickými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie


Archiv projektů

Nové strukturní variace a technologické formy vybraných biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Moderní přístupy ve studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium farmakokinetických a farmakodynamických vlastností farmak na úrovni in vitro, in situ a in vivo
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vlivu xenobiotik na biologické systémy
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Obměny struktur vybraných účinných látek a jejich technologických forem
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Současné trendy ve studium léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Farmakokinetické a farmakodynamické interakce léčiv s biologickými systémy
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Xenobiotika a enzymové systémy za fyziologických a patologických stavů
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Syntéza, analýza a technologie vybraných biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium farmaceuticky významných látek zejména přírodního původu
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Farmakokinetické a farmakodynamické interakce léčiv s biologickými systémy
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium xenobiotik a jejich vlivu na enzymové systémy a transportní proteiny za fyziologických i patologických stavů
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Strukturní variace, analýza a technologie biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Moderní trendy ve studiu léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium interakcí léčiv s biologickými systémy na úrovni molekulární, buněčné i celotělové
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Působení xenobiotik na enzymové systémy a transportní proteiny za fyziologických i patologických stavů
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Syntetické obměny, analýza a technologie vybraných aktivních farmaceutických substancí
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Farmakokinetické a farmakodynamické interakce léčiv s biologickými systémy in vitro a in vivo
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Studium xenobiotik - biotransformace, účinek a farmakokinetika
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Nové strukturní variace a technologické formy vybraných privilegovaných struktur
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Moderní metody identifikace a kvantifikace léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium interakcí farmak s biologickými systémy metodami in vitro a in vivo
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Distribuce, metabolismus a mechanismus účinku vybraných xenobiotik
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Chemie a technologie prototypu nových léčiv
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Komplexní studium interakce léčiv s biologickými systémy na úrovni molekulární, buněčné i celotělové
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Xenobiotické, farmakologické a biotechnologické aspekty léčiv
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Studium látek přírodního původu perspektivních v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Spilková Jiřina doc. RNDr., CSc. - Katedra farmakognozie

Komplexní studium interakce léčiv s biologickými systémy na úrovni molekulární, buněčné i celotělové
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Analýza faktorů ovlivňující terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Cílený vývoj, analýza a technologie nových antiinfektiv a antineoplastik
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS