Granty a projekty

IVD PROBES

První část projektu je zaměřena na vývoj syntézu a testování nových modifikací které ovlivňují Tm. Tato část bude probíhat ve spolupráci s FaF. Druhou částí projektu bude vývoj IVD souprav pro detekci mutací způsobujících rezistenci či zhoršenou odpověď pacienta na onkologickou léčbu.Při vývoji souprav využijeme poznatky získané při řešení první části projektu. Cílem projektu je pomocí modifikací ovlivňujících Tm vyvinout soupravy s vyšší citlivostí umožňující méně invazivní vyšetření sledované mutace. Díky těmto soupravám bude možné individualizovat terapii na základě málo invazivních vyšetření onkologicky nemocných a zvýšit tak jejich šance na přežití. Výstupem projektu budou nové typy modifikací ovlivňující Tm duplexu a prototypy IVD souprav pro detekci mutací.

Číslo: TH03010251

Období: 01.01.2018 - 31.12.2021

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Hlavní řešitel: Havlínová Zuzana Ing., Ph.D. -

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Spoluřešitel: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK

Externí řešitelé

Hlavní řešitel: Ing. Zuzana Havlínová, Ph.D. -

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS