Den Zentivy 2024

Den Zentivy 2024
 

Amazonka: 23 let od objevu pramenů

Zentiva představuje významné osobnosti české vědy - prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

 

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a společnost Zentiva si vás dovolují pozvat na událost s názvem
Den Zentivy na Farmaceutické fakultě UK.

Zentiva

Poznejte blíže společnost Zentiva a aktivity, které směřuje vůči studentům, Ph.D. studentům a zaměstnancům Farmaceutické fakulty UK. Společně se setkáme s významnou osobností české vědy a rozšiříme si obzory.

Datum a místo konání

 • 26. března 2024 od 14:00
 • Aula Kampusu Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici v Hradci Králové (mapa)
 • Kolegium děkana schválilo zrušení výuky od 13:30 do 17:00 pro všechny ročníky programu Farmacie v češtině, dále pro 1. a 3. ročník LDZ a pro 1. ročník BLDZ. Povinné praxe si studenti musí nahradit.

Program

 • 14:00 - 14:15
  Úvodní slovo, představení Zentivy, aktuality
  PharmDr. Jan Škrle, Zentiva

 • 14:15 - 14:50
  Na stopě výpadků léčiv
  Ing. Aneta Beranová, Zentiva

 • 14:50 - 15:50
  Amazonka: 23 let od objevu pramenů českými expedicemi
  prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., Přírodovědecká fakulta UK

 • 15:50 - 16:00
  Závěrečná diskuse

 • 16:00
  stánek Zentivy - pracovní příležitosti pro studenty, jak ve vývoji, tak ve výrobě
  Ing. Jana Cihelková
  Ing. Drahomíra Lindovská

Anotace přednášky Amazonka: 23 let od objevu pramenů českými expedicemi

Výzkumem pramenů Amazonky se profesor Bohumír Janský zabýval od roku 1990, kdy poprvé působil jako vysokoškolský učitel na dvou peruánských univerzitách - San Marcos v Limě a San Antonio Abad ve městě Cusco. Během svého působení se seznámil s významným peruánským geografem prof. Carlosem Peñaherrerou, který mu pomáhal se shromaždováním materiálů z předchozích výprav, které ve 20. století hledaly prameny Amazonky.

V roce 1999 proběhla expedice „Hatun Mayu 1999“, při níž byla pomocí geodetických metod změřena řeka Carhuasanta a označena za hlavní pramen Amazonky. Vzhledem k pochybnostem, které se tehdy objevily v zahraničním tisku, byla zorganizována česko–peruánská expedice „Hatun Mayu 2000“, při níž byly změřeny délky a plochy povodí dalších tří horských řek v pramenné oblasti Amazonky.

Na základě výsledku obou předchozích expedic bylo konstatováno, že Amazonka nemá jediný pramen, ale jedná se o pramennou oblast na severním úpatí pohoří Cordillera Chila v Západních Peruánských Andách. Zde pramení čtyři horské řeky – Carhuasanta, Apacheta, Ccaccansa a Sillanque – a po soutoku vytvářejí řeku Lloquetu. Poslední hydrologické výzkumy však znovu prokázaly, že hlavním pramenem Amazonky je řeka Carhuasanta.

Silným motivem našeho zájmu o výzkum pramenů Amazonky byla též skutečnost, že autorem jedné z prvních map tohoto veletoku byl jezuita českého původu Samuel Fritz, rodák z Trutnova a absolvent Filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.

Za dlouholetou přednáškovou činnost na peruánských univerzitách a za organizaci expedic k pramenům Amazonky obdržel autor v roce 2008 od prezidenta Peru nejvyšší státní vyznamenání pro civilní osoby „Za mimořádné zásluhy“ s právem užívat titul „Komtur“.

prof. JanskýProf. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky, aplikovanou hydrologii, management a ochranu vod na Přírodovědecké fakultě UK. Vedl několik mezinárodních expedic a exkurzí. Ve výzkumu je zaměřen na hydrografii, hydrologii, limnologii, ochranu vod a analýzu přírodních rizik. Od roku 1990 se zabývá výzkumem v pramenné oblasti Amazonky v Peru, kde vedl dvě české a jednu mezinárodní expedici.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS