KA2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS3)

Veškeré zde uvedené studijní materiály vznikly za podpory projektu „Modernizace a rozšíření doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek studijního programu Farmacie“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002736., a to v období od 1. 5. 2017–31. 5. 2022 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek
www.faf.cuni.cz/Fakulta/Evropske-projekty/DSP/KA2 licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

Materiály

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS