Statut fakulty

Statut Farmaceutické fakulty v Hradci Králové je základním přepisem, který uvozuje poslání fakulty, její vnitřní organizaci a členění, pravomoci jednotlivých orgánů, základní podmínky studia, záměr fakulty, hospodářské věci, akademické pocty a obřady.

Aktuální znění

Novelizace

Předchozí verze

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS