Vivárium

Experimenty na laboratorních zvířatech patří zatím stále k neoddělitelné součásti farmaceutického výzkumu. Fakultní vivárium proto slouží jako servisní středisko pro zaměstnance a postgraduální studenty, kteří s laboratorními zvířaty v rámci svého výzkumu potřebují pracovat. Pracoviště zabezpečuje veškeré náležitosti související s experimenty na zvířatech včetně poradenství a výuky v dané oblasti.

Součástí pracoviště je také Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat, která se vyjadřuje ke všem prováděným pokusům a vykonává dohled nad dodržováním zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a vyhlášky 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat.

Oblasti výzkumu

Oblasti výzkumu prováděného v rámci pracoviště: farmakokinetika a farmakodynamika nově vyvíjených léčiv, trans-placentární přenos léčiv, nádorové modely, kardiovaskulární systém, metabolická onemocnění.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS