Přípravný kurz pro zájemce o studium na fakultě

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Příprava na přijímací zkoušku

Jste v posledním ročníku na střední škole a uvažujete o studiu na Farmaceutické fakultě UK? Právě Vám je určena výuka chemie, botaniky a biologie v našem přípravném kurzu k přijímacím zkouškám.

Zrušení konání Přípravného kurzu 21. 3. 2020

S ohledem na současnou situaci a v návaznosti na usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje mj. i výuka kurzů na fakultě. Z tohoto důvodu se ruší i výuka posledního soustředění „Přípravného kurzu pro uchazeče o studium na naší fakultě“, které se mělo konat v sobotu 21. 3. 2020.

Přípravný kurz 2019/2020

Výuka bude probíhat od 30. 11. 2019 do 21. 3. 2020 během 8 sobot. Začátek výuky bude od 9.00 hodin v posluchárně C, v budově Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského 1203, Hradec Králové (mapa). Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek, budou do kurzu zařazeni.

Zájemci o kurz, jejichž střední škola patří mezi Fakultní školy FaF UK, mají 50% slevu na kurzovném.

Elektronická přihláška na kurz

Podávat přihlášky lze i po datu zahájení kurzu. Poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.

Vyučovací hodiny v každý vyučovací den 

1.-2. vyučovací hodina 09.00 - 10.30
3.-4. vyučovací hodina 10.45 - 12.15
5.-6. vyučovací hodina 12.30 - 14.00

Vyučované předměty

 • chemie 20 hod.
 • botanika 12 hod.
 • biologie 16 hod.

Celkový rozsah kurzu 48 hodin.

Rozpis termínů konání a předmětů, vyučovaných v jednotlivých termínech

Vyučovací hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

30. 11. 2019

biologie

biologie

chemie

14. 12. 2019

botanika

chemie

chemie

11. 01. 2020

biologie

botanika

botanika

25. 01. 2020

chemie

chemie

biologie

08. 02. 2020

chemie

botanika

botanika

22. 02. 2020

chemie

biologie

chemie

07. 03. 2020

chemie

botanika

biologie

21. 03. 2020

chemie

biologie

biologie

Cena kurzu

2.800 Kč* (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*Ceník kurzu v případě pozdějšího nástupu:

 nástup od 14. 12. 2019

2.450,- Kč

nástup od 11. 01. 2020

2.100,- Kč

nástup od 25. 01. 2020

1.750,- Kč

nástup od 08. 02. 2020

1.400,- Kč

nástup od 22. 02. 2020

1.050,- Kč

nástup od 07. 03. 2020

   700,- Kč

nástup od 21. 03. 2020

   350,- Kč

Číslo banovního účtu

Číslo účtu: 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové;

 • Variabilní symbol:
  • v případě papírové přihlášky uveďte 65359
  • ID číslo přihlášky (vytvořeno v rámci podání elektronické přihlášky)
 • Specifický symbol:
  • prvních šest čísel z rodného čísla uchazeče (u papírové přihlášky)
  • 9999 (u elektronické přihlášky)
 • Konstantní symbol: 379

IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607; Swift: CEKOCZPP

Poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat na fakultu.

Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium

11. 1. 2020 se koná Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zveme Vás!

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS