Přípravný kurz pro zájemce o studium na fakultě

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Příprava na přijímací zkoušku

Jste v posledním ročníku na střední škole a uvažujete o studiu na Farmaceutické fakultě UK? Právě Vám je určena výuka chemie, botaniky a biologie v našem přípravném kurzu k přijímacím zkouškám.

Přípravný kurz 2018/2019

Výuka bude probíhat od 24. 11. 2018 do 16. 03. 2019 během 8 sobot. Začátek výuky bude od 9.00 hodin v posluchárně C, v budově Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského 1203, Hradec Králové (mapa). Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek, budou do kurzu zařazeni.

Přihláška na kurz (PDF dokument)

Podávat přihlášky lze i po datu zahájení kurzu. Poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.

Počínaje dnem 21. 11. 2018 se mohou zájemci o účast na přípravném kurzu hlásit pouze prostřednictvím papírové přihlášky. Přihlášky lze podávat nadále a to i po zahájení kurzu. Při pozdějším nástupu je stanovena snížená úhrada - viz tabulka níže.

Vyučovací hodiny v každý vyučovací den 

1.-2. vyučovací hodina 09.00 - 10.30
3.-4. vyučovací hodina 10.45 - 12.15
5.-6. vyučovací hodina 12.30 - 14.00

Vyučované předměty

 • chemie 20 hod.
 • botanika 12 hod.
 • biologie 16 hod.

Celkový rozsah kurzu 48 hodin.

Rozpis termínů konání a předmětů, vyučovaných v jednotlivých termínech

Vyučovací hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

24. 11. 2018

chemie

biologie

biologie

08. 12. 2018

botanika

chemie

chemie

05. 01. 2019

biologie

botanika

botanika

19. 01. 2019

chemie

chemie

botanika

02. 02. 2019

chemie

botanika

biologie

16. 02. 2019

botanika

biologie

chemie

02. 03. 2019

chemie

chemie

biologie

16. 03. 2019

chemie

biologie

biologie

Cena kurzu

2.800 Kč* (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*Ceník kurzu v případě pozdějšího nástupu:

 nástup od 08. 12. 2018

2.450,- Kč

nástup od 05. 01. 2019

2.100,- Kč

nástup od 19. 01. 2019

1.750,- Kč

nástup od 02. 02. 2019

1.400,- Kč

nástup od 16. 02. 2019

1.050,- Kč

nástup od 02. 03. 2019

   700,- Kč

nástup od 16. 03. 2019

   350,- Kč

Číslo banovního účtu

Číslo účtu: 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové;

 • Variabilní symbol:
  • v případě papírové přihlášky uveďte 65359
  • ID číslo přihlášky (vytvořeno v rámci podání elektronické přihlášky)
 • Specifický symbol:
  • prvních šest čísel z rodného čísla uchazeče (u papírové přihlášky)
  • 9999 (u elektronické přihlášky)
 • Konstantní symbol: 379

IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607; Swift: CEKOCZPP

Poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat na fakultu.

Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium

27. 11. 2019 se koná Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zveme Vás!

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS