Přípravný kurz pro zájemce o studium na fakultě

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Příprava na přijímací zkoušku ke studiu

Jste v posledním ročníku na střední škole a uvažujete o studiu na Farmaceutické fakultě UK? Právě Vám je určena výuka chemie, botaniky a biologie v našem přípravném kurzu k přijímacím zkouškám.

Přípravný kurz 2017/2018

Výuka bude probíhat od 25. 11. 2017 do 17. 03. 2018 během 8 sobot. Začátek výuky bude od 9.00 hodin v posluchárně C, v budově Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové. Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek, budou do kurzu zařazeni.

Přihláška na kurz (PDF dokument)

S platností od 19. 10. 2017 lze podávat přihlášky pouze v papírové formě a to i po datu zahájení kurzu. Papírovou přihlášku je třeba vyplnit, doložit dokladem o zaplacení a zaslat na studijní oddělení fakulty. Poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.

Vyučovací hodiny v každý vyučovací den 

1.-2. vyučovací hodina 09.00 - 10.30
3.-4. vyučovací hodina 10.45 - 12.15
5.-6. vyučovací hodina 12.30 - 14.00

Vyučované předměty

  • chemie 20 hod.
  • botanika 12 hod.
  • biologie 16 hod.

Celkový rozsah kurzu 48 hodin.

Rozpis termínů konání a předmětů, vyučovaných v jednotlivých termínech

Vyučovací hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

25. 11. 2017

chemie

biologie

biologie

09. 12. 2017

chemie

botanika

botanika

06. 01. 2018

biologie

chemie

botanika

20. 01. 2018

chemie

chemie

botanika

03. 02. 2018

chemie

botanika

biologie

17. 02. 2018

botanika

biologie

chemie

03. 03. 2018

chemie

chemie

biologie

17. 03. 2018

chemie

biologie

biologie

Cena kurzu

2.800 Kč* (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*Ceník kurzu v případě pozdějšího nástupu:

 nástup od 09. 12. 2017

2.450,- Kč

nástup od 06. 01. 2018

2.100,- Kč

nástup od 20. 01. 2018

1.750,- Kč

nástup od 03. 02. 2018

1.400,- Kč

nástup od 17. 02. 2018

1.050,- Kč

nástup od 03. 03. 2018

   700,- Kč

nástup od 17. 03. 2018

   350,- Kč

Číslo banovního účtu

Číslo účtu: 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové;
Variabilní symbol: ID číslo přihlášky (vytvořeno v rámci podání přihlášky), nebo var. symbol 65359 (v případě papírové přihlášky)
Specifický symbol: 9999, konstantní symbol 379;
IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607; Swift: CEKOCZPP

Poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat na fakultu.

Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium

13. prosince 2017 se koná Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zveme Vás!

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS