Pre uchádzačov zo Slovenska

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

Študuj Farmáciu v Českej republike

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové je verejná vysoká škola, teda pre slovenských študentov platia rovnaké podmienky ako pre českých – nebudeš musieť platiť školné!

Navyše, medzi Čechmi a Slovákmi nie je žiadna jazyková bariéra, a tak môžeš rozprávať slovensky a aj záverečnú bakalársku alebo diplomovú prácu môžeš pokojne odovzdať v slovenčine.

A prijatie bez prijímaček sa važie aj na uchádzačov zo Slovenska.

Štúdium farmácie

Doprava

Vďaka veľmi dobrým dopravným spojom sa do Hradca Králové zo Slovenska dostaneš jednoducho.

Zuzana, absolventka programu Farmacie

Zuzana, absolventka

Bola som plná nadšenia a očakávania, keď ma pred pár rokmi prijali na Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové.

Štúdium farmácie ma vždy lákalo a táto škola bola pre mňa veľkou výzvou. Päť rokov dynamického štúdia ubehlo ako voda a spätne môžem povedať, že to stálo za to, aj napriek veľkej vzdialenosti od domova. Štúdium farmácie na tejto škole bolo veľmi vzrušujúce. Okrem komplexných teoretických a praktických poznatkov z lekárskych, prírodných a sociálnych vied mi ponúklo aj možnosť cestovať s projektom Erasmus do rôznych krajín sveta, navštíviť domáce farmaceutické firmy či podieľať sa na formulácii nového liečivého prípravku v rámci mojej diplomovej práce.

Musím povedať, že ako čerstvý absolvent oceňujem rozsah získaných poznatkov a s tým súvisiacu širokú paletu možností pracovného uplatnenia sa v lekárni, farmaceutickom priemysle, chemickom priemysle, zdravotníctve a v ďalších oblastiach tohto odboru.

Tak nás navštív, určite sa Ti naša škola zapáči. Tešíme sa na Teba!

Přihláška ke studiu → FB skupina pro uchazeče →

Časté dotazy


Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy