Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

Staň se laboratorním diagnostikem

Baví Tě práce v laboratoři? Chceš pomáhat s léčbou lidí, ale kontakt s nemocnými Ti nevyhovuje? Nebo se chceš naučit analyzovat léčiva či toxické látky v biologickém materiálu, analyzovat kontaminace potravin, mikrobiologické vzorky? Chceš pracovat v transplantologii nebo v registru dárců kostní dřeně?

Chceš pomáhat s léčbou lidí?

Laboratorní diagnostik má zodpovědnost za správnou analýzu biologických vzorků. Na základě výsledků Tvé práce budou lékaři určovat léčbu pacientů. Další důvody, proč studovat u nás.

Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

  • tříletý program, prezenční nebo kombinovaná forma
  • absolvent získá titul Bc.

Navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

  • dvouletý navazující program, prezenční forma
  • absolvent získá titul Mgr.

Laboratorní diagnostika je zdravotnický studijní program o zpracování a analýze biologického materiálu v laboratořích. Během studia se naučíš vše od odběru až po konečné vyhodnocení vzorků. K určení správného a přesného výsledku budeš používat metody biochemické, hematologické, imunochemické, imunologické, toxikologické a mikrobiologické. Na výsledky Tvé práce budou spoléhat všichni lékaři.

Absolvent je podle zákona č. 96/2004 Sb. oprávněn vykonávat regulované zdravotnické povolání zdravotní laborant.

Kde se uplatním?

Laboratorní diagnostici jsou v praxi vysoce ceněni. Uplatnění si můžeš vybírat:

  • klinické laboratoře: biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie, molekulární biologie, genetika, patologie, toxikologie, histologie a další.
  • laboratoře analytické chemie: analýza potravin, forenzní analýza a kriminalistika, hygienická služba, životní prostředí - voda, půda, odpady…
  • výzkumné a vývojové laboratoře
  • manažer kvality v laboratoři, auditor - posuzování správné laboratorní praxe

Podrobnosti: Informace pro uchazeče o studium

Výsledky Tvé práce budou důležité pro určení onemocnění a volbu léčiva, aby terapie byla pro pacienta co nejprospěšnější.

Přihláška ke studiu → FB skupina pro uchazeče →

Časté dotazy


Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy