Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

Staň se laboratorním diagnostikem!

Chceš znát původ nemocí? Chceš pomáhat s léčbou lidí, ale kontakt s nemocnými Ti nevyhovuje? Nebo se chceš naučit analyzovat léčiva či jedy v biologickém materiálu, analyzovat kontaminace potravin, mikrobiologické vzorky, krevní skupiny, pracovat v transplantologii, v registru dárců kostní dřeně?

Chceš pomáhat s léčbou lidí?

Laboratorní diagnostik má zodpovědnost za správnou analýzu biologických vzorků. Na základě výsledků Tvé práce budou lékaři určovat léčbu pacientů. Další důvody, proč studovat u nás.

Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

  • tříletý program, prezenční nebo kombinovaná forma
  • absolvent získá titul Bc.

Navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

  • dvouletý navazující program, prezenční forma
  • absolvent získá titul Mgr.

Laboratorní diagnostika je zdravotnický studijní program o zpracování a analýze biologického materiálu v laboratořích. Během studia se naučíš vše od odběru až po konečné vyhodnocení vzorků. K určení správného a přesného výsledku budeš používat metody biochemické, hematologické, imunochemické, imunologické, toxikologické a mikrobiologické. Na výsledky Tvé práce budou spoléhat všichni lékaři.

Kde se uplatním?

Laboratorní diagnostici z naší fakulty jsou v praxi vysoce ceněni. Uplatnění najdeš v laboratořích klinických oborů, transfúzního lékařství nebo hygienické služby.

Podrobnosti: Informace pro uchazeče o studium

Výsledky Tvé práce budou důležité pro identifikaci onemocnění a volbu léčiva, aby terapie byla pro pacienta co nejprospěšnější.

Přihláška ke studiu → FB skupina pro uchazeče →

Časté dotazy


Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy