Program Jednodenní juniorské Univerzity Karlovy

Program

13:00-14:00
Online Den otevřených dveří Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

14:00-14:15
Úvod - přivítání a krátké představení Farmaceutické fakulty UK (určen zejména pro účastníky JJUK)    
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

14:15-15:15
1. přednáška v programu (dle datumu viz „Termíny“)

15:15-15:25
Přestávka

15:25-16:25
2. přednáška v programu (dle datumu viz „Termíny“)

16:25-16:35
Přestávka

16:35-17:00
Online test - možnost získat plusové body k přijímacím zkouškám (otázky z Úvodu a z obou přednášek)

  • Body získává účastník JJUK po složení testu
  • Získané body lze uplatnit po dobu max. dvou let
  • Testu se lze účastnit pouze jedenkrát v průběhu dvou let
  • Získané body lze uplatnit pouze u přijímacích zkoušek na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy
  • Uchazeči o studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy mohou u přijímacích zkoušek uplatnit pouze 5 bodů
  • Získáte-li 5 bodů k přijímacím zkouškám, je možné po podání Přihlášky ke studiu zaslat emailemOsvědčení k získání bonifikace 5 bodů k přijímacím zkouškám na FaF UK“ na emailovou adresu navratiluc@faf.cuni.cz (vedoucí Studijního oddělení Ing. Navrátilová)

17:00
Rozloučení

Anotace přednášek

Není všechno zlato, co se třpytí
Mgr. Petr Matouš, Ph.D.
Zlato bylo odjakživa součástí lidské společnosti, stalo se jedním ze středů pozornosti a nalezlo využití nejenom v umění, ale také medicíně i farmacii. Z chemického hlediska bylo zlato dlouhou dobu považováno za netečné, v posledních desetiletích se však využití sloučenin zlata stalo jednou z nejzajímavějších a perspektivních oblastí chemie. Přednáška Vás seznámí s obecnými vlastnostmi prvků vedlejších podskupin se zaměřením na chemii drahých kovů a využití (nejenom) zlata v medicíně, farmacii a výzkumu.

Jak se efektivně učit, zvýšit činnost mozku a zlepšit paměť pomocí výživy
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Máte také problém si něco zapamatovat? Víte, jak se správně učit a jak zlepšit vaši paměť, aby potřebné informace udržela co nejdéle? Mozek společně s nervovou soustavou řídí nejenom tyto procesy, ale mnoho dalších důležitých funkcí v těle. Chcete, aby vás mozek mohl pracovat ve špičkové kondici a jaká výživa mu v tom může významně napomoci? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této přednášce.

Léčivé rostliny v léčbě běžných nemocí
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Tato přednáška odpoví na následující otázky. Zajímají vás léčivé rostliny, které rostou na našem území? Jakou kvalitu musí mít léčivá rostlina? Může být jedovatá rostlina rostlinou léčivou? Hlavní obsahové látky léčivé rostliny. Chcete se dozvědět, které z nich můžete použít k vlastní sebeléčbě a u jakých nemocí?

Výživa k udržení vitality a zdraví mladého člověka
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Vedle životního stylu se výživa podílí dle WHO z více jak 60 % na udržení dobré vitality a zdraví člověka. V této přednášce se dozvíte 23 způsobů, jak toho dosáhnout. Vedle výživy zde zazní i otázky práce se stresem, pohybovém režimu a jak přispět k udržení duševního zdraví.

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS