OSLAVY 50. VÝROČÍ
19. 10. 2019

Den otevřených dveří pro absolventy a přátele školy

Program setkání absolventů a přátel školy, sobota 19. 10. 2019

U příležitosti 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové otevíráme fakultu široké veřejnosti.

10:00 – 13:00
Den otevřených dveří pro absolventy a přátele školy

 • návštěva kateder a pracovišť fakulty
 • výstava „50 let Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“
 • výstava „Historie a současnost kateder a pracovišť Farmaceutické fakulty“
 • prohlídka budovy nového Kampusu
 • představení publikace „Sborník k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“
 • promítání filmů z historie i současnosti fakulty (program) v posluchárně A („Kino Retro“), posluchárně B („Studentské kino“), posluchárně C („Kino Současnost“) a v budově nového Kampusu

Jak se k nám dostanete? Mapka budov a linky MHD.

9:00 - 13:00
Prohlídky Českého farmaceutického muzea v hospitálu Kuks

Pro účastníky oslav 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK je prohlídka Českého farmaceutického muzea zdarma. Doprava do Kuksu je individuální. Prohlídky expozice Kouzlo apatyky začínají v 9, 11 a 13 hodin (prohlídku v 9 hodin stihnete ještě před začátkem programu na Farmaceutické fakultě). Sraz je na prostranství před pokladnou u informačního panelu s logem oslav 50 let Farmaceutické fakulty UK. Po prohlídce expozice Kouzlo apatyky je možné si samostatně (bez průvodce) prohlédnout expozici Z apatyky do fabriky, která byla otevřena v roce 2014.

Cesta automobilem přímo k hospitálu:
Směrem od Jaroměře asi po 500 m za obcí Heřmanice doprava na Brod nad Labem a pak hned doleva na Kuks přes Slotov. Mapa trasy.

10:30 - 12:30
Prohlídky Zahrady léčivých rostlin FaF UK v Hradci Králové

V rámci oslav bude zpřístupněna pro účastníky prohlídka Zahrady léčivých rostlin zdarma (sbírkový skleník a vybrané venkovní výukové části). Komentované prohlídky zahrady začínají v 10:30, 11:30 a 12:30 hodin. Sraz je u vstupu do zahrady pod velkým ořešákem. Po prohlídce je možné si samostatně (bez průvodce) prohlédnout celý venkovní areál zahrady a Naučnou stezku farmacie.

Vstup do Zahrady léčivých rostlin je z ulice Botanická, 150 metrů od budovy fakulty (mapa).

13:00 - 14:00
Občerstvení - studený bufet

Občerstvení v koridoru v prostorách výstavy „50 let Farmaceutické fakulty UK“.

14:00 - 15:30
Setkání s vedením fakulty (posluchárna C)

Setkání vedení Farmaceutické fakulty UK s absolventy a přáteli školy, představení fakulty.

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu

16:00 – 17:30
Diskusní panel „Historie, současnost a perspektivy farmaceutických věd, praxe a školství“ (posluchárna C)

Moderátor: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., předseda ČFS ČLS JEP

Členství v diskusním panelu přijali:

 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c. - první děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
 • doc. PharmDr Hana Kubová, DrSc - vývojová epileptologie, Fyziologický ústav AV ČR
 • PharmDr. Lubomír Chudoba - prezident ČLnK
 • PharmDr. Helena Rotterova, MBA - bývalá místopředsedkyně ČFS ČLS JEP, předsedkyně Sekce NL
 • PharmDr. Pavel Grodza - místopředseda ČFS ČLS JEP, předseda Sekce lékárenství
 • PharmDr. Miroslav Janoušek - Zentiva, Head of Regulatory Affairs
 • PharmDr. Martin Dočkal - Apatykář®
 • Mgr. David Suchánek - consultant ve společnosti OAKS Consulting s.r.o.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové


Program je průběžně aktualizován.

Slavnostní večer k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK

19:00 – 24:00

Slavnostní večer pro pozvané hosty ve společenském a kulturním centru Petrof Gallery (ulice Na Brně 2136, mapa).

Moderátorkou večera bude naše absolventka PharmDr. Jana Doleželová.

Po zahajovacích projevech a slavnostním předání pamětních medailí vystoupí houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Program koncertu

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle, průvodní slovo. LUCIE TOTH - klavír.

 • James Rae: Swinging sisters
 • Jules Massenet: Meditace „Thaïs“
 • Johannes Brahms: Scherzo
 • Sergej Rachmaninov: Vokalíza
 • Antonio Vivaldi: Koncert C-Dur pro flétnu a housle, 1.a 2.věta
 • Jaroslav Svěcený: Metamorfózy lásky
 • Vittorio Monti: Čardáš
 • Leonard Bernstein: Maria z West Side Strory

Od 21:30 bude následovat koncert hudební skupiny DiJazzTiva, která má své kořeny na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Sestává ze současných i bývalých členů fakulty. Název skupiny je odvozen od slova digestiv.

Dress code: Festive casual


Děkujeme za podporu

Zentiva
Agcom Anamet Autocont AV media Centrum a Medicentrum Krpálek Mělník DELL Dr. Muller Pharma Edenred Eramont Kastt Kooperativa Labicom Nikon Teva Waters