eduRoam.cz

   

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové


Tyto stránky slouží zaměstancům, studentům a hostům Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové jako zdroj informací o možnostech přístupu k bezdrátové síti eduroam v prostorách fakulty a jejím blízkém okolí. Tato bezdrátová síť je zapojena do mezinárodního projektu eduroam. Jedná se o projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN).

V České republice je projekt zastřešován sdružením CESNET. Sítě eduroam jsou tvořeny bezdrátovými přístupovými body (WiFi).

Prostudujete-li si tyto stránky důkladně, naleznete zde veškeré informace, které potřebujete ke konfiguraci svého počítače k přístupu. Budete-li přesto mít dojem, že potřebujete pomoci, napište na eduroam@faf.cuni.cz.

Základní informace

Tyto informace slouží pro připojení se na bezdrátové přístupové body umístěné na Farmaceutické fakultě. Pokud se budete nacházet na uzemí jiné instituce s pokrytím sítě eduroam, je třeba se řídit místními pokyny. Jejich aktuální seznam najdete na www.eduroam.cz.

Přístup do sítě eduroam je automaticky umožněn studentům a zaměstnancům FaF, jež mají zřízen účet do počítačové sítě.

Přístup pro hosty je umožněn v případě zřízeného účtu (eduroam) domovské instituce.

Hardware and Software

Nároky na vybavenost notebooku:

  • bezdrátová síťová karta 802.11 b/g/n
  • antivirový program s aktualizovanou virovou bází

Pokrytí a dostupnost

Prostory pokryté signálem bezdrátové počítačové sítě eduroam na Farmaceutické fakultě UK, signálem je pokryto 100 % prostor Farmaceutické fakulty UK.