Návštěvní řád Zahrady léčivých rostlin

Zahrada léčivých rostlin

 1. Zahrada léčivých rostlin (ZLR) je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF).
   
 2. Vstup do venkovního areálu ZLR a sbírkového skleníku je pro všechny návštěvníky zdarma.
   
 3. ZLR je otevřena: duben−říjen, po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 8−12 hod. Návštěvy zaměstnanců i studentů FaF v sobotu, neděli a o svátcích mimo běžnou otvírací dobu je nutné oznámit vedoucímu ZLR.
   
 4. Ve zkouškovém období je studentům prvního ročníku umožněn přístup i po 16.00 hod. za přítomnosti vyučujícího nebo zaměstnance ZLR.
   
 5. Výuka předmětu „Produkce léčivých rostlin” (třetí ročník) a „Poznávání léčivých rostlin“ se řídí rozvrhem.
   
 6. Děti do 10 let mají vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
   
 7. V celém areálu ZLR je trhání a vyrývání rostlin ZAKÁZÁNO!
   
 8. Jakákoliv manipulace s informačními tabulemi s popisky rostlin v celém areálu ZLR je zakázána!
   
 9. Je dovoleno chodit pouze po zpevněných a vyznačených cestách, nikoli po záhonech!
   
 10. Fotografování je dovoleno pouze pro nekomerční, soukromé účely po individuální domluvě se zaměstnancem ZLR.
   
 11. Jízda na kolech a jiných prostředcích je zakázána! Jízdní kola se ukládají na místo k tomu určené.
   
 12. Kouření a vodění zvířat je v celém areálu zakázáno!
   
 13. ZLR je ve výstavbě a proto je nutné dbát pokynů zaměstnanců ZLR a vlastní zvýšené opatrnosti v rozestavěných částech.
   
 14. Za hrubé porušení návštěvního řádu nebo za nedodržení pokynu zaměstnance ZLR bude návštěvník vykázán z jejích prostor; povinnost návštěvníka k náhradě případné újmy na majetku ZLR či jakékoliv újmy nemajetkové není jeho vykázáním dotčena.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS