Návštěvní řád Zahrady léčivých rostlin

Zahrada léčivých rostlin

Aktualizace: 6. března 2023

 1. Zahrada léčivých rostlin (ZLR) je účelovým zařízením Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF UK).
   
 2. Vstup do venkovního areálu ZLR a sbírkového skleníku je zdarma. Návštěvníci mohou na rozvoj zahrady přispět platbou dobrovolného vstupného. Platbu lze provést elektronicky převodem na účet číslo 258236061/0300 nebo prostřednictvím QR kódu, který je k dispozici na informační tabuli v areálu ZLR. Komentované prohlídky jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku, který je k dispozici na webových stránkách ZLR.
   
 3. ZLR je otevřena v období od dubna do října, od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 16:00, v sobotu, neděli a o státních svátcích v čase od 10:00 do 18:00. 
   
 4. Studentům a zaměstnancům FaF UK je umožněn přístup do areálu ZLR mimo běžnou otevírací dobu dle příslušného opatření děkana.
   
 5. Výuka předmětu „Produkce léčivých rostlin” a „Poznávání léčivých rostlin“ se řídí rozvrhem.
   
 6. Děti do 10 let mají vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
   
 7. V celém areálu ZLR je trhání a vyrývání rostlin zakázáno.
   
 8. Jakákoliv manipulace s informačními tabulemi a s popisky rostlin v celém areálu ZLR je zakázána.
   
 9. Je dovoleno chodit pouze po zpevněných a vyznačených cestách, nikoliv po záhonech.
   
 10. Fotografování, natáčení a pořizování jiné dokumentace je dovoleno pouze pro nekomerční, soukromé účely po individuální domluvě se zaměstnancem ZLR.
   
 11. Jízda na kole a jiných prostředcích je v areálu ZLR zakázána. Jízdní kola se ukládají na místo k tomu určené.
   
 12. Kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm je v celém areálu ZLR zakázána.
   
 13. Vstup se zvířaty je do areálu ZLR zakázán.
   
 14. Ve venkovním areálu ZLR jsou umístěny úly s včelstvy. Neoprávněným osobám je zakázána jakákoliv manipulace s nimi. Návštěvníci jsou v zájmu své osobní bezpečnosti povinni pohybovat se v dostatečné vzdálenosti od úlů.
   
 15. Za hrubé porušení návštěvního řádu nebo za nedodržení pokynu zaměstnance ZLR bude návštěvník vykázán z prostor ZLR; povinnost návštěvníka k náhradě případné újmy na majetku ZLR či jakékoliv újmy nemajetkové není jeho vykázáním dotčena.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS