Návštěvní řád Zahrady léčivých rostlin

Zahrada

1.      Zahrada léčivých rostlin (ZLR) je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF).

2.      Vstup do venkovního areálu ZLR a sbírkového skleníku je pro všechny návštěvníky zdarma.

3.     ZLR je otevřena: duben−říjen, po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 8−12 hod. Návštěvy zaměstnanců i studentů FaF v sobotu, neděli a o svátcích mimo běžnou otvírací dobu je nutné oznámit vedoucímu ZLR.

4.      Ve zkouškovém období je studentům prvního ročníku umožněn přístup i po 16.00 hod. za přítomnosti vyučujícího nebo zaměstnance ZLR.

5.      Výuka předmětu „Produkce léčivých rostlin” (třetí ročník) a „Poznávání léčivých rostlin“ se řídí rozvrhem.

6.      Děti do 10 let mají vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

7.      V celém areálu ZLR je trhání a vyrývání rostlin ZAKÁZÁNO!

8.     Jakákoliv manipulace s informačními tabulemi s popisky rostlin v celém areálu ZLR je zakázána!

9.      Je dovoleno chodit pouze po zpevněných a vyznačených cestách, nikoli po záhonech!

10.   Fotografování je dovoleno pouze pro nekomerční, soukromé účely po individuální domluvě se zaměstnancem ZLR.

11.   Jízda na kolech a jiných prostředcích je zakázána! Jízdní kola se ukládají na místo k tomu určené.

12.   Kouření a vodění zvířat je v celém areálu zakázáno!

13.   ZLR je ve výstavbě a proto je nutné dbát pokynů zaměstnanců ZLR a vlastní zvýšené opatrnosti v rozestavěných částech.

14.   Za hrubé porušení návštěvního řádu nebo za nedodržení pokynu zaměstnance ZLR bude návštěvník vykázán z jejích prostor; povinnost návštěvníka k náhradě případné újmy na majetku ZLR či jakékoliv újmy nemajetkové není jeho vykázáním dotčena.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS