Aktuální zprávy

Univerzita třetího věku: Otevíráme kurz Lukostřelba V (2022-2023)

Vydáno: 05.09.2022

Pro fyzicky aktivní seniory jsme připravili dvousemestrový kurz Lukostřelba. Kurz je vhodný jak pro netrénované zájemce, tak pro pokročilejší lukostřelce. Přihlášky přijímáme do 3. 10. 2022.

Výroční zpráva o činnosti Farmaceutické fakulty UK za rok 2021

Vydáno: 30.08.2022

Obsahem Výroční zprávy jsou především informace o vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti fakulty. Popsáno je také zapojení fakulty do mezinárodních programů výzkumu a vývoje, do rozvojových programů v rámci ČR a EU a spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi.

Prestižní ocenění pro mladé výzkumníky v oboru porfyrinové chemie získala doc. Veronika Nováková

Vydáno: 05.08.2022

Jednu z nejprestižnějších cen v oblasti výzkumu porfyrinů a ftalocyaninů, SPP/JPP Young Investigator Award pro mladé vědce do 40 let, získala doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

GA ČR projekt řešený prof. Skálovou hodnocen jako vynikající

Vydáno: 03.08.2022

V rámci hodnocení závěrečných zpráv projektů Grantovou agenturou ČR byl projekt reg. č. 18-07724S s názvem „Přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí k rozvoji lékové rezistence parazitujících hlístic?“ hodnocen stupněm vynikající.

Nominace postdoktorandky Kateřiny Plachké na cenu Csaby Horvátha, HPLC 2022, USA

Vydáno: 01.08.2022

PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D., postdoktoradka z Farmaceutické fakulty UK, byla Vědeckou komisí konference HPLC 2022 nominována na prestižní cenu Csaba Horváth Young Scientist Award. Společně s dalšími 9 mladými vědci z celého světa přednesla v rámci konference HPLC 2022 prezentaci.

Mezinárodní sympozium HPLC 2022, San Diego, USA, v režii KACH a profesora F. Švece

Vydáno: 31.07.2022

18. – 22. 6. 2022 proběhla největší mezinárodní konference zabývající se kapalinovou chromatografií a příbuznými separačními technikami, HPLC 2022. Předsedou sympozia byl prof. František Švec, klíčový vědecký pracovník projektu STARSS a člen projektu EFSA-CDN z naší fakulty.

Cenu Japonské společnosti pro průtokovou injekční analýzu obdržela doc. Hana Sklenářová

Vydáno: 26.07.2022

Na mezinárodní konferenci Flow Analysis XV v polském Krakově byla doc. Haně Sklenářové z Farmaceutické fakulty UK udělena medaile FIA Award for Science za dlouhodobý přínos k rozvoji průtokových analytických metod.

Odešel prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c., první děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Vydáno: 19.07.2022

Jedna z nejvýznamějších osobností evropské, československé a později české farmacie, první děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, otec vědního a zdravotnického oboru klinická farmacie, prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c., nás navždy opustil ve věku 92 let.

Setkání seniorů v Zahradě léčivých rostlin

Vydáno: 14.07.2022

Ve středu 29. 6. 2022 se v prostorách Zahrady léčivých rostlin po dvouleté přestávce konalo Setkání seniorů pořádané fakultou.

Cena České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii za publikaci v oboru toxikologie

Vydáno: 12.07.2022

Během 70. česko-slovenských Farmakologických dnů v Bratislavě obdržela Mgr. Hana Horáčková cenu České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii za publikaci v oboru toxikologie.

Zobrazeny výsledky 201-210 (z 930)
 |<  <  17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26  >  >| 
Aktuálně z Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS