Univerzita Karlova se posunula v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings 2024

11.04.2024

Karolinum

Podle nově zveřejněného mezinárodního žebříčku QS World University Rankings by Subject 2024 si Univerzita Karlova polepšila hned ve třech oborech. Celkem byla UK klasifikována v 25 oborech, ve 22 z nich je vůbec nejlépe hodnocenou českou vysokou školou. V hodnocení se navíc meziročně ve čtyřech oborech objevila zcela nově.

Univerzita Karlova si oproti loňskému roku konkrétně polepšila v oborech historie, lingvistika a filozofie. Nově se pak mezi nejlepšími školami v celosvětovém srovnání nachází v oborech archeologie, geologie, geofyzika a vědy o Zemi. Celkem byla v letošním roce Univerzita Karlova klasifikována v 25 oborech a opět se tak stala univerzitou s největším počtem hodnocených oborů v České republice. Z 25 oborů, ve kterých je UK klasifikována, je ve 22 oborech vůbec nejlépe hodnocenou českou vysokou školou. Samotný fakt, že se obory do klasifikace dostanou, je již zařazuje mezi ty nejlepší v mezinárodním měřítku. Součástí zmíněného hodnocení bylo celkem 5 tisíc univerzit, přičemž 1 559 se jich objevuje ve zveřejněných výsledcích. Celkem ve čtyřech oborech (archeologie, filozofie, politologie a mezinárodní studia a geografie) se navíc umístila mezi nejlepšími 150 školami na světě.

V oboru farmacie a farmakologie se Univerzita Karlova umístila na děleném 151. – 200. místě na světě.

Mám nesmírnou radost z toho, že Univerzita Karlova neustále rozšiřuje okruh oborů, které jsou začleňovány do hodnocení v prestižních mezinárodních žebříčcích. Dokazuje to, že i při velké rozmanitosti a opravdu širokém záběru jednotlivých fakult lze dosahovat vynikajících výsledků,“ říká rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.

QS Rankings

Za zmínku také stojí, že Univerzita Karlova je v letošním roce jako jediná vysoká škola v České republice klasifikována v oborech farmacie a farmakologie, anglický jazyk a literatura, filozofie, historie, moderní jazyky, mediální a komunikační studia, politologie a mezinárodní studia, sociologie, geofyzika, geografie, geologie a vědy o Zemi.

Text: Univerzita Karlova, www.cuni.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS