Tradiční Den lékáren mapuje profesní cestu farmaceutů

13.06.2024

20. června 2024 si připomínáme Den lékáren. K tradiční akci České lékárnické komory se připojuje také Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. Téma letošního 26. ročníku zní „Farmaceut, profesionál po celý život“ a představuje profesní cestu farmaceuta.

faf_vyuka.jpg

5 let studia na VŠ, další vzdělávání po celý život

Studium magisterského programu Farmacie trvá pět let a studenti musí absolvovat celou řadu náročných předmětů. Získají znalosti z velmi širokého spektra oblastí, absolvují také 6 měsíců odborné praxe a po složení státních zkoušek se stávají skutečnými experty na léky. Jejich role ve zdravotnictví je nezastupitelná a nezaměnitelná.

Farmaceuti studují v Hradci

První kroky do svého profesního života činí budoucí farmaceuti na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která si letos připomíná 55. výročí svého založení v roce 1969. Za více než půlstoletí prožilo promoce v Karolinu a vykročilo vstříc svému poslání více než 8500 absolventů.

Studium farmacie přibližuje doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové: „Absolventi oboru farmacie získávají komplexní znalosti o jednotlivých lécích. Vědomosti farmaceutů zahrnují znalosti chemické struktury, fyzikálně-chemických vlastností léčiv, absolventi vědí, jak se lék v těle chová, jak a kam je doručován, jak tam účinkuje a jaké může mít nežádoucí účinky. V neposlední řadě také vědí, jak konkrétní léky interagují s jinými léčivy nebo se stravou či nápoji, a také jak se léky vyrábí. Jejich znalost léků je komplexní, bez ohledu na to, zda jde o přípravky na předpis nebo bez něj. Proto jsou nezbytnou součástí zdravotní péče. Farmaceuti musí své znalosti i po ukončení vysokoškolského studia neustále doplňovat, protože se vyvíjí stále nové léky, stejně tak jako poznatky o těch stávajících.“

faf-lekarna1.jpg

Na otázku, čím je studium Farmacie výjimečné, odpovídali studenti:

„Jako studenti farmacie jsme se učili zhodnotit účinnost farmakoterapie nemocného a zabránit nežádoucím účinkům léčiv.“

„Během studia farmacie jsme poznávali a určovali význam nejen léčivých, ale také pomocných látek v lékových formách, například tabletách, mastech, čípcích.“

„Studium farmacie nás připravilo na návrh receptur pro individuální léčbu nemocných, což můžeme uplatnit v případě výpadků obchodovaných léků.“

„Studium nás naučila poznávat nejen léky a zdravotnické prostředky, ale také doplňky stravy a kosmetiku. A také poznat, v jakých situacích který z těchto produktů pacientovi doporučit.“

Farmaceut, profesionál po celý život

Protože pokrok v oblasti medicíny a vývoje nových léčiv postupuje rychle dopředu, musí se farmaceuti po celý svůj profesní život neustále vzdělávat a udržovat vysokou úroveň svých znalostí. A to nejde dělat bez nadšení pro obor. Farmaceuti jsou zkrátka srdcaři.

Také Farmaceutická fakulta UK se na procesu dalšího vzdělávání farmaceutů podílí. V rámci Univerzitního centra klinické farmacie nabízí každoročně řadu odborných kurzů. A na odborné dotazy farmaceutů z terénu reaguje Lékové informační centrum, které vzniklo ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

faf-botanika.jpg

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta UK nabízí řadu atraktivních studijních možností. V češtině je to magisterský program Farmacie, bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční nebo kombinované formě a navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V angličtině je možné studovat magisterské programy Pharmacy a Pharmaceutical Sciences. Na fakultě studuje v pregraduálním studiu zhruba 1 400 studentů. Pro výuku studentů využíváme také vlastní Zahradu léčivých rostlin. V doktorském (Ph.D.) studiu je otevřeno 10 studijních programů v českém i anglickém jazyce. Farmaceutická fakulta UK je zároveň špičkovým výzkumným pracovištěm, patří mezi vědecky nejkvalitnější fakulty Univerzity Karlovy. Řeší řadu prestižních vědeckých projektů, jako např. projekt OP JAK Špičkového výzkumu zaměřeného na výzkum a vývoj léčiv v hodnotě bezmála půl miliardy Kč. Farmacie a farmakologie na Univerzitě Karlově se v žebříčku nejlepších univerzit „QS World University Ranking 2023 by subject“ umístila na děleném 151.-200. místě na světě. V roce 2026 se fakulta bude přesouvat do moderních prostor nově budovaného Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Text: Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS