Realizace výzkumného projektu OncoPharm byla slavnostně zahájena

30.04.2024

Dne 1. dubna 2024 zahájila Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové realizaci projektu Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442. Tento významný projekt si klade za cíl posílit mezisektorovou výzkumnou spolupráci a posunout hranice v oblasti farmakoterapie onkologických onemocnění. Realizace projektu potrvá do září roku 2027 a přinese inovativní přístup k vývoji léčiv pro onkologická onemocnění a jejich komplikace. Hlavním cílem projektu je vytvoření znalostní platformy, která umožní efektivnější a personalizovanou protinádorovou léčbu s minimálními vedlejšími účinky.

oncopharm_small-01oncopharm_small-05oncopharm_small-06oncopharm_small-07oncopharm_small-08oncopharm_small-11oncopharm_small-13oncopharm_small-15oncopharm_small-19

„Projekt OncoPharm je založen na úzké spolupráci mezi výzkumnými institucemi a partnery z aplikační sféry. Naším hlavním záměrem je přinést inovativní léčebné postupy do praxe, které by mohly v budoucnu maximalizovat léčebný benefit pro pacienty," uvedl odborný garant projektu, prof. Vladimír Wsól, který je zároveň i vedoucím výzkumného záměru č. 1 s názvem VZ1 – Rezistence v nádorových onemocněních. Projekt dále zahrnuje výzkumný záměr č. 2 – Výzkum a vývoj nových protinádorových léčiv, který vede prof. Martina Řezáčová z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, a výzkumný záměr č. 3 – Kardiotoxicita protinádorových léčiv řízený prof. Tomášem Šimůnkem z FaF UK. Podstatou projektu je vysoký stupeň interdisciplinarity, který umožňuje efektivní využití znalostí a zkušeností různých odborných oblastí. Spolupráce mezi farmaceutickými, biologickými a klinickými výzkumníky přispěje k vývoji nových léčiv, která budou lépe cílit na specifické vlastnosti nádorových buněk a minimalizovat vedlejší účinky terapie.

Projekt OncoPharm je realizován v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI Operačního programu Jan Amos Komenský a na realizaci plánovanou na 3,5 roku počítá s rozpočtem ve výši více než 75 milionů Kč. Do projektu jsou v roli partnerských institucí zapojeny Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Fakultní nemocnice v Hradci Králové a firma GENERI BIOTECH, s.r.o. Výsledkem spolupráce výzkumných týmů těchto institucí budou kromě publikačních výsledků také 2 mezinárodní patentové přihlášky, 1 funkční vzorek, 3 podané národní granty a 1 podaný mezinárodní projekt.

Zahajovací setkání projektu OncoPharm, které se uskutečnilo 29. 4. na půdě Farmaceutické fakulty UK, bylo příležitostí pro shrnutí základních informací o projektu, plánovaných odborných aktivit a jejich výstupů i odbornou diskusi. Zástupci zúčastněných institucí vyjádřili svůj závazek k úspěchu projektu a připravenost k úzké spolupráci na dosažení stanovených cílů. Věřme, že projekt bude úspěšně realizován a přinese nové perspektivy a možnosti léčby pro pacienty trpící onkologickými onemocněními.

Podrobnosti o programu OncoPharm najdete na webových stránkách www.faf.cuni.cz/OncoPharm.

Text: Ing. Mgr. Anna Opitz
Foto: Ing. Jan Škop

 

Projekt Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442, je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU-MSMT-Barevne-CMYK-(004).jpg

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS