Profesor Jaroslav Dršata získal Cenu dr. Františka Ulricha

09.05.2024

Město Hradec Králové zná držitele svých výročních cen za rok 2023. V Parku 360 převzaly 6. května 2024 výroční ceny osobnosti, které dosáhly mimořádných úspěchů ve své činnosti v oblasti kulturní, sportovní a vědecké.

Během slavnostního večera bylo předáno celkem sedm výročních cen města Hradec Králové. Jejich udělování posuzují odborné komise a finálně schvalují zastupitelé města.

Nejvyšší ocenění, Cenu dr. Františka Ulricha za celoživotní práci, obdržel prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

Na naší Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové začal prof. Jaroslav Dršata působit v roce 1972, kam přešel z fakulty lékařské, kde vystudoval a získal kandidátský titul. V roce 1979 na Farmaceutické fakultě UK připravil nový předmět – patobiochemii, který byl zařazen do curricula farmaceutických a lékařských fakult jako první v tehdejším Československu. V 90. letech spoluorganizoval studium farmacie v angličtině a později i studium a akreditaci nově vzniklého studijního programu Zdravotnická bioanalytika. V návaznosti na tyto aktivity byl v letech 1997-2000 proděkanem pro zahraniční záležitosti a 2006-2010 proděkanem pro studium Zdravotnické bioanalytiky. Ve výzkumné práci se na Farmaceutické fakultě UK zabýval zejména vlivem potenciálních léčiv na aktivitu enzymů, výzkumem aktivity pyridoxalových enzymů při metabolismu aminokyselin a v posledních letech pak studiu modifikací struktury enzymových molekul glykací a antioxidanty přírodního původu. Mnoho let úspěšně vedl Katedru biochemických věd FaF UK. Od roku 2017 je Jaroslav Dršata emeritním profesorem Farmaceutické fakulty UK.

123

Profesor Dršata kombinuje svou akademickou kariéru s vášní pro cestování, cyklistiku a studium historie. Jeho cestovatelské expedice na kole ho zavedly do mnoha evropských i asijských zemí, kde prozkoumával méně přístupná místa a setkával se s místními obyvateli, což mu umožnilo získat unikátní a hluboké poznatky o historii a kultuře navštívených regionů. Tyto zkušenosti pak předává dál prostřednictvím řady přednášek a cestopisných knih. Jeho život je příkladem toho, jak lze aktivní záliby spojit s akademickou kariérou a osobním rozvojem.

K zisku ocenění panu profesorovi upřímně gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho zdraví a elánu!

Text: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Foto: Jakub Misík
Video: Město Hradec Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS