Proběhlo setkání studentů s klinickými farmaceuty na téma: Jaké je to být klinickým farmaceutem

01.07.2024

banner.jpg

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 proběhlo odpolední setkání studentů s klinickým farmaceuty, a to od 15 do 16:30 hod po Závěrečné konferenci projektu Transformace pro VŠ na UK, cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“.  

Setkání bylo organizováno Spolkem českých studentů farmacie (SČSF) ve spolupráci s Univerzitním centrem klinické farmacie (UCKF) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. K účasti se přihlásilo 40 studentů se zájmem diskutovat postgraduální cesty klinické farmacie. Jelikož přihlášení studenti přišli téměř všichni, seminární místnost A103 na novém kampusu byla zaplněna do posledního místa, což velmi potěšilo organizátory i zvané hosty - klinické farmaceuty, kteří si ve svém nabitém programu našli chvíli na odpolední posezení se studenty.

1.jpg

Setkání zahájila úvodním slovem doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. a otevřela tím debatu, ke které se postupně připojovaly s mnoha postřehy ze svých každodenních činností i se zážitky ze své profesní dráhy přítomné klinické farmaceutky, a to PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. z FN Bulovka, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. z Nemocnice Na Homolce, PharmDr. Kateřina Langmaierová z Krajské zdravotní a.s. Ústeckého kraje a PharmDr.  Eliška Dvořáčková, Ph.D. z Nemocnice Na Františku v Praze. Diskuse zavedla přítomné k samotným začátkům, formování a profilování klinické farmacie jako oboru, k náročným prvním krokům a trnité cestě, kterou si první kliničtí farmaceuti museli projít. Studenti měli řadu dotazů, na něž nestačila ani hodina a půl. Zajímalo je např.  „Jak probíhá den klinického farmaceuta?“, „Co se stane, když začínající kolega udělá závažnou chybu?“, popř. „Jak jsou procesy nastaveny, aby chybu neudělal?“, „Jak probíhá spolupráce klinických farmaceutů s lékaři?“, „Jaké máte jako kliničtí farmaceuti dobré a špatné zkušenosti?“, „Co je na práci klinického farmaceuta náročné a co naopak příjemné?“, „Proč vlastně stojí za to si zvolit profesi klinického farmaceuta?“

2.jpg

Diskutována byla i skutečnost, že v současné době je rozvoj oboru klinická farmacie v ČR dáván za příklad na evropské úrovni a že kliničtí farmaceuti mají u nás velké možnosti uplatnění, a to jak v akutní, tak v ambulantní sféře. K zajištění pokrytí služeb KF v České republice je třeba ještě mnoho úsilí a mnoho nadšených kolegů, kteří jsou schopni a ochotni se touto cestou vydat. Snad k dalšímu úspěšnému rozvoji oboru přispějí i nové mladé generace farmaceutů! Na setkání byly diskutovány také bariéry v rozvoji klinické farmacie, ke kterým na pregraduální úrovni patří např. i podivné odrazování od této cesty (všichni zvaní hosté se naopak shodli, že klinická farmacie, to je „krása“!), nemožnost absolvování započitatelných praxí na KF pracovištích v posledním roce studia a začátek biologicko-terapeutických předmětů později během pregraduálního studia ve srovnání s chemickými disciplínami. Ve všech oblastech je ale ochota provádět pozitivní změny, na kterých se již pracuje, což je v kratším i delším horizontu jistě dobrá zpráva. Účastníci setkání diskutovali také další potenciální cesty rozvoje klinické farmacie a nové možnosti uplatnění farmaceutů v klinické praxi, např. v oblasti signálních lékových revizí u geriatrických nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory.

Diskuze trvala 1,5 hod a proběhla v příjemné přátelské atmosféře. Někteří studenti zůstali déle, a to s řadou individuálních dotazů.

Obě organizující platformy, SČSF a UCKF, zhodnotili akci jako velmi přínosnou a zajímavou pro obě strany a rozhodli se, že budou v různých obměnách v těchto setkáních pokračovat.

Těšíme se tedy na další brzké shledání studentů s klinickými farmaceuty, a to předpokládáme v jarním termínu!

Koncipování zápisu, organizace akce:

  • Anežka Hlavatá (účastnice setkání)
  • doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (vedoucí UCKF)
  • Patrik Marián Sudický (předseda SČSF)
  • Lenka Stříbrná – (administrátorka UCKF)

geri-student-01geri-student-05geri-student-07

Text: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Foto: Lenka Stříbrná

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS