Ivone Cristina Igreja Sá získala ocenění České hepatologické společnosti za nejlepší publikaci

28.05.2024

PharmDr. Ivone Cristina Igreja Sá, Ph.D., členka výzkumné Skupiny patologie a farmakologie kardiovaskulárních a metabolických poruch vedené prof. PharmDr. Petrem Nachtigalem, Ph.D., získala ocenění České hepatologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2023. Publikace s názvem Labetalol and soluble endoglin aggravate bile acid retention in mice with ethinylestradiol-induced cholestasis: Igreja Sa, I. C., Tripska, K., Faradonbeh, A. F., Hroch, M., Lastuvkova, H., Schreiberova, J., Kacerovsky, M., Pericacho, M., Nachtigal, P., and Micuda, S. (2023) byla zveřejněna v časopise Frontiers in Pharmacology 14, 1116422 [IF= 5.6], AIS 059, (Q1). Cena byla předána v rámci kongresu 51. májové hepatologické dny, který probíhal 15.-17. května 2024 v Olomouci.

PharmDr. Ivone Cristina Igreja Sá, Ph.D., je absolventkou doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době na fakultě působí jako postdoktorandka. Její hlavní výzkumnou náplní jsou buněčné a molekulární mechanismy jaterních onemocnění na zvířecích modelech, konkrétně nealkoholické steatohepatitidy a intrahepatální cholestázy. Oceněná publikace byla vypracována na Farmaceutické fakultě UK ve spolupráci s prof. Stanislavem Mičudou, DrSc., z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

K ocenění gratulujeme a přejeme hodně štěstí v další vědecké práci!

Text: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Foto: Archiv PharmDr. Ivone Cristina Igreja Sá, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS