Bulletin děkana – 3/2024

31.05.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh

výuka v letním semestru je za námi, a proto mi dovolte popřát všem pevné nervy během zkouškového období a studentům co nejvíce úspěšně složených zápočtů a zkoušek.

V minulém bulletinu jsem gratuloval účastníkům fakultní Studentské vědecké konference a oceněným v jednotlivých sekcích a osmi postupujícím jsem přál mnoho zdaru v Nadnárodní studentské vědecké konferenci v Praze.  Nyní mohu jen smeknout před jejich výkony a pogratulovat k vynikajícím výsledkům v konkurenci nejen českých a slovenských farmaceutických fakult a univerzit, ale nově i v konkurenci studentů z polského Gdaňsku. Speciálně gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci naší fakulty kolegyním Ekaterině Frantsuzove, Lizavetě Laviaha a Michaele Medkové, které ovládly tři ze čtyř konferenčních sekcí, konkrétně chemickou, technologickou a biologickou! Navíc se další tři naši reprezentanti umístili dvakrát na druhém a jednou na třetím místě. Poděkování patří samozřejmě i školitelům a dalším kolegům z fakultních pracovišť, kteří vytvářejí perfektní zázemí pro vědeckou činnost našich studentů!

Dne 6. května 2024 jsem měl možnost se zúčastnit slavnostního předávání výročních cen města Hradec Králové. Ačkoli náš kandidát Mgr. Martin Juhaščik nakonec na Ceny primátorky za studentskou tvůrčí práci nedosáhl, i tak měla tato událost pro naši fakultu nečekané a o to radostnější rozuzlení. Za svou celoživotní práci ve prospěch naší fakulty a města Hradce Králové získal prof. Jaroslav Dršata jeho nejvyšší ocenění, a to cenu dr. Františka Ulricha! Pan profesor Dršata je emeritním profesorem Univerzity Karlovy, který prakticky celou svou profesní kariéru spojil s naší fakultou a její Katedrou biochemických věd a mimo jiné zastával po dvě funkční období funkci proděkana fakulty. Panu profesorovi moc gratuluji a děkuji mu za jeho neocenitelné zásluhy o rozvoj naší fakulty!

Stavba našeho nového kampusu úspěšně pokračuje, a především menší Centrální budova v sousedství příjezdové cesty do FN už kvapem roste vzhůru. V současné době již můžeme virtuálně procházet prostorami budoucí kantýny nebo dětské skupiny, rostou nám zdi dvou velkých poslucháren a prostory knihovny. Ve větší Budově fakult již můžeme procházet budoucími prostory Core facilities, tedy prostory, kde budou umístěny ty nejvýznamnější, a především celofakultně využívané, přístroje.

V letošním roce byl na základě nápadu a aktivity kolegů ze Studentské komory Akademického senátu na fakultě testován zájem o zavedení studentských ambasadorů. Zkušení studenti z vyšších ročníků – ambasadoři – byli k dispozici svým mladším kolegům z 1. ročníku a provázeli je v začátcích studia a během prvního semestru na naší fakultě. Zároveň byl zjišťován i zájem o doučování, kdy studenti z vyšších ročníků, tzv. tutoři, byli k dispozici s radou při řešení konkrétního problému či k pravidelnému doučování.

Chtěl bych jak studentským ambasadorům, tak tutorům, moc poděkovat, jmenovitě pak organizátorům v čele s Annou Hanusovou, Hanou Janovcovou, Petrem Čechem a Stanislavem Čechem. Za akademické pracovníky se na pilotním projektu podíleli i fakultní koordinátoři pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. a PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D., kterým rovněž moc děkuji. Vzhledem k tomu, že o obě aktivity byl mezi studenty prvních ročníků velký zájem a v anketě byla zaznamenána pozitivní zpětná vazba, požádala fakulta o finanční příspěvek v rámci projektu ESF na oficiální zavedení systému ambasadorů/tutorů. Věřím, že tato aktivita pomůže s aklimatizací našich nových studentů na fakultě a obecně v Hradci Králové, zlepší studijní prostředí a v důsledku zvýší studijní úspěšnost, což je jasným společným cílem jak studentů, tak i vyučujících.

Přeji Vám úspěšné letní zkouškové období.

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS