XXX. Studentská vědecká konference zná své vítěze

04.04.2023

30. a 31. 3. 2023 prebehol na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy XXX. ročník Študentskej vedeckej konferencie, ktorá aj tento rok tradične pozostávala zo štyroch sekcií - chemickej, biologickej, technologickej a sekcie sociálnej a klinickej farmácie, z ktorej najlepší dvaja študenti postupujú do nadnárodného kola Študentskej vedeckej konferencie v Zentive v Prahe. Konferencia je výsledkom spolupráce Farmaceutickej fakulty UK, Spolku českých študentov farmácie a sponzorov – Nicolet CZ, Contipro, Cayman Pharma a Moje lékárna, ktorým patrí veľká vďaka.

p12p02p01p05p09p07p10p14p11

V piatok vo večerných hodinách prebehlo slávnostné vyhodnotenie v Pivovarských domoch, ktoré bolo príjemným zakončením dvoch intenzívnych dní.

Biologická sekcia

1. miesto:
Martin Mašín (Školiteľ: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.)
The effect of resveratrol and gambogic acid on the DNA damage caused by daunorubicin in neonatal rat cardiomyocytes

2. miesto:
Ingrid Hlbočanová (Školiteľ: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.)
The future of photosensitizers in terms of tumor therapy

3. miesto:
Dominika Papinčáková (Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.)
Preparation of STAT3-knockout glioblastoma multiforme cell line using CRISPR-Cas9 editing

Ocenenie poroty:
Mykyta Karasik (Školiteľ: Valeria Šeško, Ph.D.)
Identification of the optimal strategy for the production and purification of the chaperone protein DnaK from F.tularensis

Michala Malá (Školiteľ: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D.)
Screening of Cynoglossum officinale plant contents and their biological activity

Chemická sekcia

1. miesto:
Mykyta Starovoit (Školiteľ: PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.)
A high-temperature LC-MS method for efficient bottom-up proteomic analyses with minimized artifacts

2. miesto:
Barbora Koutníková (Školiteľ: prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm., prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.)
Synthesis of coumarin based fluorophore probes

3. miesto:
Michaela Hříbková (Školiteľ: MSc. Larissa Silva Maciel, PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.)
Miniaturized solid-phase extraction in analysis of amino compounds by LC-MS/MS

Technologická sekcia

1. miesto:
Lukáš Ficek (Školiteľ: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.)
The preparation of tablets by laser sintering

2. miesto:
Hana Hnatová (Školiteľ: PharmDr. Eva Šnejdrová Ph.D.)
Formulation and characterization of PLGA based FFS for local drug delivery

3. miesto:
Ladislava Helerová (Školiteľ: doc. PharmDr. Barbora Vraníková Ph.D.)
How the solvent affects the disintegration time of liquisolid systems in the form of capsules?

Sekcia sociálnej a klinickej farmácie

1. miesto:
Jana Procházková (Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Zuzana Očovská)
Analysis of drug dosage adjustment in patients with chronic kidney disease

2. miesto:
Tamara Opatovská (Školiteľ: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.)
Analysis of prescribing antibiotics for laparoscopic appendectomies in a pediatric patient population

3. miesto:
Barbora Hanusová (Školiteľ: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.)
Measuring adherence in patients with oral targeted therapy in chronic lymphocytic leukemia

Cena České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Jiřina Minaříková (Školiteľ: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Petra Rozsívalová)
Follow-up of patients after COVID-19 monoclonal antibodies administration

 

Ďakujeme všetkým porotcom, pomocníkom, fotografom a víťazom blahoželáme!

Text: Natália Farkašová, Spolok českých študentov farmácie, Viceprezident pre vzdelávanie
Foto: Ing. Jan Škop

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS