Na Farmaceutické fakultě UK se v rámci mezinárodní konference sešli přední farmaceutičtí technologové

14.02.2023

Ve dnech 6. a 7. února 2023 hostila Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK v prostorách Zahrady léčivých rostlin workshop Improving Drug Solubility: Recent Advances in Pharmaceutical Technology. Díky finanční podpoře z projektu EFSA-CDN (Reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841) bylo možné účastníkům nabídnout bohatý program čítající celkem 11 přednášek a 13 posterových prezentací.

Pozvání přednášet na tomto setkání farmaceutických technologů přijali vážení odborníci z předních zahraničních institucí. Prof. Martin Kuentz z University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland představil možnosti využití počítačového modelování nejen v oblasti zvyšování rozpustnosti léčiv. Prof. Anette Műllertz a prof. Thomas Rades z University of Copenhagen se ve svých sděleních věnovali lipidickým formulacím a možnostem stabilizace amorfní formy léčivých látek. Doc. Tamás Sovány z University of Szeged představil využití anorganických nosičů při přípravě moderních lékových formulací a prof. Karl Wagner z University of Bonn ukázal důležitost biorelevantního testování rychlosti uvolňování léčiv.

Kromě přednášek zahraničních hostů bylo možné vyslechnout také zajímavý příspěvek prof. Petra Zámostného z Vysoké školy chemicko-technologické, který nabídl inženýrský pohled na přípravu a hodnocení interaktivních práškových směsí.  Konference se aktivně zúčastnili také mladí akademičtí pracovníci Katedry farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK. Doc. Barbora Vraníková seznámila účastníky se svým výzkumem v oblasti mesoporézních silikátů, dr. Ondřej Holas přiblížil přípravu nanočástic s obsahem omezeně rozpustných léčiv a dr. Georgios Paraskevopoulos hovořil o potenciálu využití dendrimerů ve farmaceutické technologii.

f09f12f11f07f05f01f04f03f02f10

Bohatý program konference přilákal více než 60 účastníků z tuzemských i zahraničních pracovišť, např. Jagiellonian University, University College Cork, University of Helsinki, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Zentivy k.s., Biovety a.s. a řady dalších. Po ukončení odborného programu měli účastníci možnost dále diskutovat během neformálního setkání v Pivovarských domech nebo v rámci exkurze do Českého farmaceutického muzea v Kuksu.

Autoři textu: doc. Šklubalová, prof. Pávek, doc. Vraníková
Autoři fotografií: Mgr. Ogadah, doc. Vraníková, M. Jeřábková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS