V soutěži GA UK 2023 uspělo 19 projektů z Farmaceutické fakulty UK

20.03.2023

Farmaceutická fakulta UK byla velice úspěšná v letošní soutěži Grantové agentury UK (GA UK). GA UK je vnitřní grantová agentura určená pro studenty Univerzity Karlovy v magisterském a doktorském studiu. Z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké projekty. Téma a cíle projektu si volí navrhovatel, stejně jako způsob řešení.

Výsledky 20. kola soutěže GA UK byly vyhlášeny dne 14. 3. 2023, viz zpráva na webu UK. Za Farmaceutickou fakultu UK bylo podáno 46 návrhů projektů. Z těchto návrhů vybrala Grantová rada celkem 19 projektů, které doporučila k financování. Celková výše podpory pro těchto 19 projektů je 4,8 mil. Kč.

Úspěšnost přijatých návrhů projektů doktorandů z Farmaceutické fakulty UK přesáhla skvělých 41 %, což je v porovnání s loňským rokem o 6 % více. Úspěšnost našich doktorandů v této soutěži je značně nad průměrem celé Univerzity Karlovy, který letos činí 34 %.

Podpořeno bude 11 projektů v sekci Lékařské vědy:

 • Virtuální screening, syntéza a biologické hodnocení inhibitorů prolyl-tRNA syntetázy vybraných bakteriálních patogenů
  (Řešitel/ka: Bachtíková Andrea)
 • Crosstalk mezi endokanabinoidním systémem a zánětem v lidské a potkaní placentě
  (Řešitel/ka: Ghaddar Mohammad Rida)
 • Návrh, syntéza, a biologické hodnocení nových antimikrobiálních sloučenin odvozených od inhibitorů mykobakteriální aspartát dekarboxylázy
  (Řešitel/ka: Houngbedji Priam-Amedeo)
 • Vývoj nových chemických modalit k antagonizaci pregnanového X jaderného receptoru (PXR)
  (Řešitel/ka: Kamaraj Rajamanikkam)
 • Sledování protizánětlivých účinků metforminu v placentě pomocí analýzy NLRP3 inflamazómu
  (Řešitel/ka: Kumnova Fiona)
 • Bezpečnost podávání parenterálních léčiv v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  (Řešitel/ka: Malečová Lucie)
 • Vliv overexprese endoglinu na endotelovou dysfunkci a rozvoj nealkoholické steatohepatitidy u myší
  (Řešitel/ka: Mohammadi SeyedehNiloufar)
 • Vasodilatační účinky hlavních obsahových látek z hlohu: ex vivo a in vivo studie
  (Řešitel/ka: Saadat Boroujeni Saina)
 • Adenosinové receptory, neznámý faktor v placentárním růstu, diferenciaci a udržování imunotolerance
  (Řešitel/ka: Shostopal Mariia)
 • 3D tisk tablet dispergovatelných v ústech metodou selektivního laserového sintrování
  (Řešitel/ka: Tranová Thao)
 • Inhibitor Aurora A tyrosinkinázy alisertib působí proti antracyklinové rezistenci v nádorových buňkách
  (Řešitel/ka: Yati Su)

V sekci Přírodní vědy bude podpořeno 8 projektů:

 • Syntéza a studium derivátů ftalocyaninů tvořících J-dimery
  (Řešitel/ka: Bednárik Štefan)
 • Nové selektívne prístupy k nesymetrickým ftalocyanínom
  (Řešitel/ka: Danková Eva)
 • Vývoj CE-MS metod pro odhalení NSAID-adulterací v doplňcích stravy s obsahem extraktu Boswellia serrata
  (Řešitel/ka: Kosolapov Dmytro)
 • Přepínání antimykobakteriální aktivity nových pyrimidinových antituberkulotik
  (Řešitel/ka: Kovář Ondřej)
 • Modifikace histonů při vývoji lékové rezistence u hlístic
  (Řešitel/ka: Krátký Josef)
 • Využití supramolekulárních interakcí pro ovlivnění fotofyzikálních vlastností (aza)ftalocyaninů
  (Řešitel/ka: Lapešová Jana)
 • Bioanalytická studie potenciálu VAMS ve spojení s miniaturizovanou přípravou vzorků pro analýzu vybraných léčiv v preklinickém výzkumu
  (Řešitel/ka: Reguli Adam)
 • Automatizace metod úpravy vzorku založených na principu QuECHERS v online spojení s HPLC  pro analýzu kontaminantů a aditiv v komplexních matricích
  (Řešitel/ka: Yildiz Aybar Cemre)

Všem úspěšným navrhovatelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich vědecké práci i při řešení přijatých projektů.

Text: Mgr. Dita Dršatová, Renáta Neznámá, Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK,
Ing. Josef Marek, Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS