Stanovisko Vědecké rady FaF UK ke spolupráci s časopisy z vydavatelství, které zneužívají princip Open Access k masové produkci publikací se spornou úrovní recenzního řízení

15.03.2023

Vědecká rada Farmaceutické fakulty UK (VR FaF UK) na svém zasedání dne 14. 3. 2023 projednala spolupráci s časopisy se spornou úrovní recenzního řízení (např. MDPI, Hindawi, Frontiers apod.). Konstatovala, že se jedná o velmi složitou a nejednoznačnou problematiku, která se jistě bude nadále vyvíjet. I přesto je možné v současné době formulovat doporučení, která vychází z diskusí mezi členy odborné komunity, a usnesla se na následujícím stanovisku:

Vědecká rada Farmaceutické fakulty UK doporučuje akademickým a vědeckým pracovníkům a studentům doktorských studijních programů:

  • Při publikování dávat přednost časopisům vydávaným prestižními a respektovanými nakladatelstvími (např. ACS, RSC, Wiley, Elsevier, Springer Nature, Science).
  • Seznámit se s informacemi Univerzity Karlovy na téma „Predátorské časopisy a vydavatelé“ na webových stránkách (openscience.cuni.cz/OSCI-37.html, vimkdepublikuji.cz).
  • Pečlivě zvažovat publikování v časopisech se spornou úrovní recenzního řízení.
  • Zdržet se další spolupráce s těmito časopisy, např. členství v redakčních radách, příprava zvláštních vydání („special issue“) apod.

VR FaF UK dále upozorňuje, že v budoucnu nemusí být publikace v časopisech se sníženou úrovní recenzního řízení považovány za publikační výstupy plně odpovídající kvalitativním nárokům FaF UK v hodnocení vědecké činnosti či v kvalifikačních řízeních všech stupňů.

V Hradci Králové, 14. 3. 2023

Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Děkan a předseda vědecké rady Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS