Setkání vedení fakulty se studenty s vynikajícími studijními a sportovními výsledky

28.02.2023

V úterý 21. února 2023 odpoledne proběhlo setkání zástupců vedení Farmaceutické fakulty UK s vynikajícími studenty, kteří v minulém akademickém roce dosáhli studijního průměru 1,0. Schůzky se zúčastnil děkan fakulty doc. Jaroslav Roh a proděkani prof. Petr Nachtigal a doc. Radim Kučera. V příjemné a neformální atmosféře se diskutovaly především otázky týkající se studia, jeho obtížnosti, možností úpravy studijních plánů či organizace státních zkoušek. Řeč přišla i na plány studentů v dalších letech studia a po absolutoriu.

Setkání vedení fakulty se studenty s vynikajícími studijními výsledky

Obdobné setkání se konalo ve středu 22. února 2023 odpoledne se studenty, kteří jsou zároveň úspěšnými individuálními sportovci, a dále s kapitány či zástupci studentských sportovních týmů hradeckých fakult Univerzity Karlovy. Tentokrát se vedle děkana doc. Jaroslava Roha a proděkana doc. Radima Kučery schůzky zúčastnil i vedoucí Katedry tělesné výchovy Mgr. Jiří Bezouška. Hlavním tématem diskuse bylo skloubení náročného studia s vysokým sportovním zatížením. Neformální debata se pak stočila ke specifikům jednotlivých sportů a sladění rozvrhované výuky s tréninkovými a závodními plány.

Setkání vedení fakulty se studenty s vynikajícími sportovními výsledky

Vedení Farmaceutické fakulty UK ještě jednou gratuluje všem oceněným studentům k vynikajícím studijním i sportovním výsledkům a děkuje za skvělou reprezentaci naší fakulty.

Text a fotografie: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. a Gabriela Opltová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS