Z nového výzkumného programu Cooperatio Pharmaceutical Sciences bude profitovat výzkum i vzdělávání

15.02.2023

Dne 9. 2. 2023 proběhlo na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové již druhé jednání rady programu Cooperatio, vědní oblasti Pharmaceutical Sciences. Hlavním koordinátorem tohoto výzkumného programu je právě Farmaceutická fakulta UK.

Program Pharmaceutical Sciences (PharmSci) je zaměřen na podporu a propojení výzkumných aktivit na 6 fakultách Univerzity Karlovy: Farmaceutické fakultě v Hradci Králové a všech pěti lékařských fakultách. Podrobnosti o programu Cooperatio PharmSci najdete na webu www.faf.cuni.cz/Veda.

Nejdůležitější prioritou v oblasti výzkumu PharmSci je zvýšení jeho celkové kvality, výstupů a implementace výsledků výzkumu do praxe. Hlavním cílem je dále posilovat infrastrukturu a kapacity pro rozvoj excelence ve výzkumu a inovacích, podstatně rozšířit dlouhodobou spolupráci s aplikační sférou, podporovat mezinárodní spolupráci ve výzkumu a využívat infrastrukturu jak pro výzkum, tak pro vzdělávání.

f1f2f3

Na společném setkání představili zástupci jednotlivých výzkumných skupin ze všech zapojených fakult své pracovní týmy, hlavní směr jejich výzkumu a používané metody a techniky. Zároveň uvedli, jakou spolupráci mohou nabídnout a také o jakou spolupráci mají zájem.

Po představení proběhla pro zástupce z lékařských fakult prohlídka vybraných pracovišť Farmaceutické fakulty UK. Na závěr se uskutečnil pracovní oběd spojený s možností individuálních diskusí a navázání možné budoucí spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými skupinami napříč fakultami.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Text: Bc. Karel Nohejl, Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK
Foto: Mgr. Dita Dršatová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS