Prestižní ERC CZ grant na Farmaceutické fakultě UK

03.07.2023

novakova.jpgV rámci ukončené soutěže o prestižní granty ERC CZ získal podporu také projekt doc. PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D. z Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy ze skupiny Azaphthalocyanine group. Cílem programu ERC CZ je podpora projektů tzv. „hraničního výzkumu“ (tj. projektů posunujících hranici poznání bez ohledu na tradiční členění) českých, mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum (The European Research Council, „ERC“) a byly hodnoceny ve druhém kole stupněm A nebo B.

Projekt doc. Novákové, první tohoto typu na Farmaceutické fakultě UK, s názvem Chytré fotosenzitizéry: Vysoce-účinné, aktivovatelné a s cílenou distribucí pomocí aptameru (SPs-HEAT) je zaměřen na unikátní syntetické postupy umožňující přípravu nesymetrických ftalocyaninů pro fotodynamickou terapii (tj. terapii, kdy jsou látky účinné až po aktivaci světlem). Tyto fotosenzitizéry budou navíc sekundárně selektivně aktivovatelné in vitro různými stimuly (např. změnou pH nebo vlastní asociací) a cíleně distribuované v organismu díky jejich vazbě na aptamer (což je DNA/RNA obdoba protilátek). Díky tomu budou s vysokou pravděpodobností působit pouze v místě účinku, čímže se výrazně zvýší jejich terapeutické působení a odstraní vedlejší účinky.

Tento dvouletý projekt má také za cíl připravit půdu pro podání dalšího grantu ERC.

Text: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Fotografie: PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS