Mgr. Ondřej Horáček, Ph.D. získal ocenění Grantové agentury UK

21.11.2023

Mgr. Ondřej Horáček, Ph.D. získal ocenění Grantové agentury UK

V sobotu 17. listopadu 2023 se ve Velké aule Karolina konal slavnostní večer u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Během této významné události ocenila Grantová agentura Univerzity Karlovy řešitele nejlépe hodnocených grantových projektů.

Mezi šestici oceněných se probojoval také vědec z Farmaceutické fakulty UK, Mgr. Ondřej Horáček, Ph.D. z Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy. Odbornou komisi zaujal svou prezentací shrnující výzkum v oblasti chirálních separací klastrových sloučenin boru s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie a superkritické fluidní chromatografie. V rámci projektu se podařilo objasnit příčinu doposud neúspěšných pokusů o separaci aniontových klastrů v chromatografii a některé z těchto látek byly separovány úplně poprvé. Dosažené výsledky mohou být využity pro generický vývoj metod, které lze využít pro studium chirality těchto zajímavých molekul v jakékoli vědecké oblasti. Danému tématu byla dosud věnována jen malá pozornost a vzhledem k možnosti uplatnění těchto látek nejen v designu nových léčiv jsou dosažené výsledky unikátní. Výzkumná skupina Pharmaceutical Analysis Group spolupracuje na tomto tématu s dr. Bohumírem Grünerem z Akademie věd České republiky. Část projektu byla realizována ve spolupráci s prof. Lucií Novákovou a prof. Františkem Švecem z Katedry analytické chemie a také s prof. Danielem W. Armstrongem z University of Texas at Arlington.

Během slavnostního večera převzal Mgr. Ondřej Horáček, Ph.D. za svou práci čestné uznání z rukou Její Magnificence paní rektorky prof. Mileny Králíčkové a předsedy Grantové rady prof. Vladimíra Komárka.

„Čestné uznání Grantové rady GA UK pro mě bylo velkým překvapením, zejména díky vysoké kvalitě ostatních prezentovaných projektů. Ocenění mého projektu GA UK beru především jako velkou motivaci do další vědecké práce,“ řekl u příležitosti udělení ceny Ondřej Horáček.

Text: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Foto: Michal Novotný

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS