Úspěch našich studentů v nadnárodním kole XXI. studentské vědecké konference

05.05.2023

Vítězové

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 se v sídle společnosti Zentiva v Praze uskutečnilo nadnárodní kolo XXI. studentské vědecké konference. Tradičně se soutěžilo ve 4 sekcích – chemické, biologické, farmaceutické technologie a sekci sociální a klinické farmacie.

Svoje výzkumné práce prezentovalo celkem 21 finalistů fakultních kol z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích.

Hodnocení jednotlivých sekcí a určení závěrečného pořadí bylo v rukou odborných komisí, ve kterých byl vždy také zástupce společnosti Zentiva. Za naši fakultu zasedli v odborné porotě prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. a PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D.

O úspěšné reprezentaci Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové svědčí fakt, že naši studenti zvítězili ve 3 konferenčních sekcích!

nsvk-01nsvk-24nsvk-04nsvk-12nsvk-16nsvk-45nsvk-29nsvk-33nsvk-44

Výsledky nadnárodního kola XXI. studentské vědecké konference:

Sekce biologická

1. místo
THE EFFECT OF RESVERATROL AND GAMBOGIC ACID ON THE DNA DAMAGE CAUSED BY DAUNORUBICIN IN NEONATAL RAT CARDIOMYOCYTES
Martin Mašín, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

2. místo
BIODISTRIBUTION OF SYSTEMATICALLY APPLIED HYALURONAN IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Anna Chadimová, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita Brno

3. místo
PHOTOSENSITISERS AS THE FUTURE OF TUMOR THERAPY
Ingrid Hlbočanová, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Sekce chemická

1. místo
SYNTHESIS OF COUMARIN BASED FLUOROPHORE PROBES
Barbora Koutníková, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

2. místo
GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING AGRIMONIA EUPATORIA L. AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY
Lenka Kozubová, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

3. místo
ISOLATION OF COMPOUNDS FROM MACLURA POMIFERA BARK
Ivana Machalová, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Sekce farmaceutické technologie

1. místo
THE PARTICULATE SYSTEMS CONTAINING LIPOPHILIC DRUGS OF NATURAL ORIGIN FOR VETERINARY APPLICATIONS
Daniela Hlavatá, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

2. místo
PREPARATION OF TABLETS BY SELECTIVE LASER SINTERING
Lukáš Ficek, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

3. místo
FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF PLGA BASED FFS FOR LOCAL DRUG DELIVERY
Hana Hnátová, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Sekce sociální a klinické farmacie

1. místo
ANALYSIS OF DRUG DOSAGE ADJUSTMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
Jana Procházková, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

2. místo
FOLLOW-UP PATIENTS AFTER COVID-19 MONOCLONAL ANTIBODIES ADMINISTRATIONS
Jiřina Minaříková, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

3. místo
POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI TEHOTNÝM ŽENÁM VEREJNÝMI LEKÁRNIKMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zuzana Baníková, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 

Poděkování patří všem organizátorům z Unie studentů farmacie Brno, porotcům za jejich čas a nelehký úkol při hodnocení i společnosti ZENTIVA za organizaci společenského večera, poskytnutí konferenčních prostor a hodnotných cen vítězům.

Účastníkům a jejich školitelům děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Text: Ing. Josef Marek, Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
Foto: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., proděkanka pro vnější a mezinárodní vztahy

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS