Mezinárodní den žen ve vědě na Univerzitě Karlově

10.03.2023

U příležitosti Mezinárodního dne žen (8. 3.) a Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (11. 2.) zorganizoval UK Point spolu s Radou pro rovné příležitosti 8. března 2023 v Kampusu Hybernská debatní večer Women in Science. Na úvod pozdravila všechny přítomné členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. Poté byl promítnut filmový dokument Picture a scientist, zachycující pracovní problémy generace žen, které budovaly svoji kariéru v 90. letech na Massachusettském technologickém institutu, ale také problémy současné vědkyně odlišné barvy pleti.

V následné debatě vedené předsedkyní Rady pro rovné příležitosti, doc. Věrou Sokolovou, Ph.D., se představily zahraniční pracovnice a studentky z různých fakult a součástí Univerzity Karlovy. Jednalo se o devatenáct dam různých národností a z různorodých oborů. Nejžhavějšími tématy byly sexuální zneužívání, nerovné zacházení, hepeating a vliv mateřství na kariéru žen. Dále se probíraly i obecnější problémy jako např. rozdíly v odměňování mezi humanitními a přírodovědnými obory nebo jazyková bariéra, s kterou se potýkají všichni cizinci žijící v ČR. Do debaty byly na závěr vtaženy i v publiku přítomné české a zahraniční studentky.

f2f3f1

Farmaceutická fakulta UK byla zastoupena nejhojněji ze všech fakult. Čtyři zahraniční vědecké pracovnice PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D., Dr. Cilia Lourdes Abad Marcano, Ghada Basem Bouz, Ph.D. a Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc., Ph.D. se zapojily do debaty velmi aktivně a vyzdvihly pozitiva svého pracoviště. Jejich očima Farmaceutická fakulta UK představuje pro ženy dostatečně přátelské prostředí, nabízí finanční podporu pro pracovníky/pracovnice na začátku kariéry nebo po mateřské/rodičovské dovolené a také možnost využít pro jejich potomky dětskou skupinu, kterou fakulta provozuje. Toto klima jistě odráží feminizaci oboru farmacie, ale také nutnost funkční spolupráce ve vědeckých týmech.

Všem ženám patří dodatečná gratulace k jejich svátku a poděkování jejich nejbližším, kteří je v jejich kariérách podporují!

Text: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Fotografie: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. a Jan Kolský

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS