Fytofarmaka a imunita na sympoziu Alergie 2023

27.03.2023

Květ

Dne 9. března 2023 proběhlo v kongresovém centru Vavruška v Paláci Charitas sympozium s názvem Alergie 2023 – Alternativní medicína versus EBM u alergií, astmatu a dalších imunopatologií, pořádané Českou společností pro alergologii a klinickou imunologii.

Moderátorem akce byl doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. z Centra Alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze. Po jeho úvodní přednášce (Úvod do problematiky tzv. alternativní medicíny) vystoupil s vyžádanou přednáškou doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. z Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty UK. Ve svém příspěvku Látky přírodního původu pro ovlivnění imunity objasnil současné racionální postoje ve využití přírodních léčiv podle principů EBM (především vědecké fytoterapie) tak, jak jsou na farmaceutické fakultě proponovány, při ovlivňování imunodeficitů. Zdůraznil, že účelné použití fytofarmak, vycházející z výsledků vědeckých fytoterapeutických studií, které jsou založeny na alopatickém principu, je prakticky jedinou seriózní možností použití přírodních látek. Tato skutečnost vychází zprostředkovaně ze zákona o léčivech a Evropského, resp. Českého lékopisu. Při léčbě lze pouze na tomto základě očekávat potřebný terapeutický účinek. S odkazem na příslušné právní normy připomněl, že takto pojatou fytoterapii proto nelze zahrnovat do alternativních metod léčby. Zúčastnil se diskuse o tom, co nepatří z pohledu současného použití přírodních látek do EBM (zejména homeopatie, herbalismus a metody tradičních medicín z různých oblastí světa, které nejsou založeny na receptorovém principu, anebo nejsou dostatečně objektivně vědecky objasněny). Uvedené historicky používané terapeutické postupy nemají z převážné většiny doložen vědecký základ žádaný současným léčebným přístupem a tento fakt by měl být seriózním způsobem v širší míře diskutován. Výraznou pozornost věnoval využití tzv. tradičních přírodních léčiv a stále diskutovanému fenoménu léčivo – doplněk stravy.

Přednáška byla auditoriem velmi příznivě přijata; jak organizátoři, tak účastníci vyjádřili přesvědčení, že tyto společné akce farmaceutů a lékařů na poli České společnosti alergologie a klinické imunologie jsou velmi prospěšné pro vzájemné obohacení výsledky vědeckého výzkumu, ale i praktické terapie a mělo by v nich být pokračováno.

Text: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Foto: Ilustrační, Shutterstock.com

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS