Fulbright-Masarykovo stipendium na Farmaceutické fakultě UK

28.03.2023

Cílem Fulbright-Masarykova stipendia je podpora dlouhodobých pobytů českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA. Program je určen těm, kteří jsou nejenom vynikajícími osobnostmi ve své vědecké oblasti, ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit, stejně jako byl Tomáš Garrigue Masaryk. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod.

Mgr. Eliška Mašková

A právě tyto podmínky pro rok 2023–24 splnila a díky tomu Fulbright-Masarykovo stipendium získala Mgr. Eliška Mašková (rozená Voříšková), studentka druhého ročníku doktorského studia v programu Klinická a sociální farmacie a místopředsedkyně Akademického senátu Univerzity Karlovy. Po dobu 10 měsíců bude mít příležitost provádět výzkum na spolupracující Duke University v Severní Karolíně pod vedením profesorky Leah Zullig, Ph.D.

Eliška se již od magisterského studia zapojila do výzkumu problematiky adherence k léčbě na Katedře sociální a klinické farmacie a obhájila zde diplomovou práci na téma Konsenzuální překlad české terminologie adherence k léčbě. Danou práci také úspěšně prezentovala v nadnárodním kole Studentské vědecké konference, kde získala 1. místo, a je spoluautorkou dvou odborných článků. V této výzkumné oblasti pokračuje pod vedením PharmDr. Kateřiny Malé, Ph.D., i v rámci doktorského studia (Víceúrovňová analýza adherence k léčbě), přičemž se věnuje především pacientům s antikoagulační terapií.

Profesorka Leah Zullig, jakožto mezinárodně uznávaná odbornice na implementační vědu v oblasti adherence, přizvala Elišku do multidisciplinární studie ONE TEAM, kde bude moci uplatnit stejné výzkumné principy u pacientů s onkologickými onemocněními. Adherence však bude unikátně zkoumána k léčbě přidružených onemocnění u této kohorty pacientů.

Je to také skvělá příležitost pro rozvoj spolupráce v rámci výzkumné skupiny Klinická a sociální farmacie a dějiny farmacie. Přejeme Elišce mnoho štěstí!

Text: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Foto: Archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS