Proběhl druhý ročník nadnárodního kola Mistrovství magistraliter přípravy

06.04.2023

Po delší přestávce se 29. března 2023 konal v Olomouci druhý ročník nadnárodního kola Mistrovství magistraliter přípravy. Soutěže organizované společností Fagron se zúčastnili studenti čtyř vysokých škol z České republiky a Slovenska – Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, FaF Masarykovy univerzity, FaF Univerzity Komenského Bratislava a Vysoké školy veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Celkem osm nejlepších studentů pátých ročníků studijního programu Farmacie absolvovalo jak znalostní, tak dovednostní úkoly, týkající se přípravy individuálních léčivých přípravků, operací v galenické laboratoři a lékárenských výpočtů. Zhotovování jednotlivých přípravků, znalosti a dovednosti práce lege artis v lékárenské laboratoři byly hodnoceny odbornou porotou složenou z akademických pracovníků jednotlivých vysokých škol.

Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové reprezentovali vítězové fakultního kola – studenti Martin Mašín a Ondřej Žalmánek, který v nadnárodním zápolení získal 4. místo. Touto cestou gratulujeme k umístění a děkujeme oběma účastníkům za vzornou prezentaci fakulty. Přejeme jim hodně dalších úspěchů.

f1f5f2f3f4

Doufáme, že myšlenka soutěže bude i nadále upevňovat důležitost individuální přípravy léčiv v praxi, protože právě magistraliter příprava má v poskytování lékárenské péče nezastupitelné místo.

Text: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
Fotografie: Fagron a.s.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS