PharmDr. Ivone Cristina Igreja Sá, Ph.D. získala prestižní Cenu Dimitrise N. Chorafase

20.10.2023

Cena Dimitrise N. Chorafase míří na Farmaceutickou fakultu UK

PharmDr. Ivone Cristina Igreja Sá, Ph.D. získala za svůj výzkum vlivu solubilního endoglinu na jaterní onemocnění prestižní mezinárodní cenu Dimitris N. Chorafas Prize udělovanou Nadací Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmannovým vědeckým institutem.

PharmDr. Ivone Cristina Igreja Sá, Ph.D. je absolventkou doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Svou disertační práci s názvem „Modulation of cholesterol and bile acid metabolism via soluble endoglin and pharmacotherapy“ vypracovala na Katedře biologických a lékařských věd pod vedením prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. a v úzké spolupráci s prof. Stanislavem Mičudou z Ústavu farmakologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Oceněná práce se soustředila na výzkum jaterního metabolismu cholesterolu a žlučových kyselin. Výzkum byl zaměřen zejména na nealkoholickou steatohepatitidu (NASH), agresivní formu tukového onemocnění jater, pro niž zatím neexistuje účinná léčba. Výsledky výzkumu ukazují, že rozpustný endoglin může být užitečným biomarkerem pro jaterní onemocnění a může otevřít nové možnosti pro léčbu a diagnostiku těchto chorob.

f4f3f2f1

Paní doktorka cenu převzala z rukou prorektora Univerzity Karlovy prof. Jana Kuklíka na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 19. 10. 2023.

Text: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Foto: Hynek Glos

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS