Den Zentivy představil nejvýraznější postavu české jaderné fyziky současnosti

21.04.2023

Dne 20. dubna 2023 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil tradiční Den Zentivy již plně v prezenční formě, letos poprvé na Kampusu Univerzity Karlovy.

Po úvodním slovu děkana doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D., převzal slovo zástupce Zentivy PharmDr. Jan Röder. Ve svém vystoupení představil společnost Zentiva, předního hráče na tuzemském trhu, a uvedl novinky v Zentivě za poslední rok. Zentiva není jen výrobcem generik, ale pyšní se špičkovým výzkumem a vývojem, zaměstnává téměř 5 tisíc lidí. Představil také rozsáhlou výrobní síť Zentivy a uvedl, že cílem je široká dostupnost vysoce kvalitních a cenově dosažitelných léků.  

Druhou přednášku s názvem „Příklady generických produktů Zentivy s přidanou hodnotou a aplikace RWE (Real World Evidence)“ představil ředitel klinického vývoje Zentivy MUDr. Tomáš Hauser.

DEN_ZENTIVY-01DEN_ZENTIVY-03DEN_ZENTIVY-4DEN_ZENTIVY-09DEN_ZENTIVY-07DEN_ZENTIVY-06

Pan děkan poděkoval zástupům Zentivy, přivítal a v krátkosti představil nejvýraznější postavu české jaderné fyziky Ing. Danu Drábovou, Ph.D., která přednesla velmi zajímavou přednášku s názvem „Jaderná energie ve službách člověka“. Nejdříve nás paní doktorka Drábová seznámila s historií a vývojem rentgenového záření včetně příkladů jeho využití v medicíně i v jiných oblastech, např. rentgenové přístroje pro odbavení na letištích, velké rentgeny pro nákladní dopravu na celnicích, ale také příklady použití jaderných zbraní. V poslední části přednášky se zaměřila na jadernou energetiku v České republice a její porovnání s jinými zeměmi. Česká republika se může pyšnit dlouholetým výzkumným programem na poli jaderné energetiky, má tři výzkumné reaktory a čtvrtý ve výstavbě, což je ve vztahu k počtu obyvatel unikátní. 

Po skončení přednášky se otevřela bohatá diskuse. Na závěr pan děkan poděkoval všem za přednášky, zejména paní doktorce Drábové za její ochotu přednášet a diskutovat na naší fakultě.

Děkujeme a těšíme se za rok na dalším Dnu Zentivy!

Text: Ing. Zuzana Toufarová, Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
Foto: Ing. Jan Škop

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS