Cenu Josefa Hlávky pro rok 2023 získala PharmDr. Diana Dimunová, Ph.D.

23.11.2023

Již tradičně jsou 16. listopadu, den před Mezinárodním dnem studenstva, udělovány na zámku v Lužanech u Přeštic Ceny Josefa Hlávky pro vynikající absolventy pražských vysokých škol, brněnské techniky či mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR.

Také letos byla mezi patnácti oceněnými studenty z Univerzity Karlovy zástupkyně Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, PharmDr. Diana Dimunová, Ph.D., která získala cenu za své mimořádné výsledky během postgraduálního studia.

Disertační práce Dr. Diany Dimunové (vypracovaná po vedením doc. Ing. Petry Matouškové, Ph.D.) se zabývala studiem biotransformačních enzymů a jejich úlohy v lékové rezistenci u parazitických hlístic. Protože rezistence na většinu dostupných anthelmintik jsou velkým problémem při léčbě onemocnění způsobených těmito parazity, je studium mechanismů vývoje rezistence a faktorů, které k rezistenci přispívají, v popředí vědeckého zájmu. Dr. Dimunové se v disertační práci s názvem „Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov“ podařilo prokázat, že zvýšená exprese UDP-glykosyltransferas je jedním z mechanismů lékové rezistence a že ke zvýšení této exprese přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí.

Díky svědomitosti, systematické teoretické přípravě, laboratorní zručnosti a nadšení pro vědeckou práci získala Dr. Dimunová řadu hodnotných výsledků, které byly publikovány ve vysoce kvalitních zahraničních časopisech. K nejdůležitějším výsledkům práce patří odhalení působení stopových dávek anthelmintik cirkulujících v životním prostředí na aktivitu biotransformačních enzymů, publikované v prestižním časopise Science of the Total Environment (IF=10,754). Výzkumný projekt, který se touto problematikou zabýval a v jehož týmu Dr. Dimunová pracovala, byl podpořen grantovou agenturou České republiky (18-07724S) a i díky této publikaci byl hodnocen jako vynikající.

f4f6f2f3f1f5

Nadace Nadání

Nejstarší česká nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byla Josefem Hlávkou (1831 – 1908) založena v roce 1904.

Od té doby prostřednictvím udílení Cen Josefa Hlávky – které se až na výjimky způsobené společenskými změnami, především po událostech v letech 1939 a 1948, děje rok co rok – podporuje vynikající studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

To Medaile Josefa Hlávky je určena významným osobnostem českých vysokých škol. Dostávají ji nestoři za celoživotní dílo a přínos české vědě, umění a vzdělanosti. Laureáty na ni navrhuje předsedkyně Akademie věd ČR, rektorky či rektoři ČVUT, UK, AMU, AVU, VŠUP, ČZU, VŠE, VŠCHT a ředitel IKEM. Medaile Josefa Hlávky je projevem ocenění za celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti,

Text: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Foto: Jan Kolský a archiv PharmDr. Diany Dimunové, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS