Bulletin děkana – 1/2023

31.01.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh na úvod mi dovolte Vám poděkovat za veškerou práci pro rozvoj naší fakulty v roce 2022 a popřát Vám šťastný a úspěšný rok 2023. První polovina ledna se jako už tradičně nesla v duchu přípravy průběžných a závěrečných zpráv jednotlivých výzkumných a výukových projektů, u studentů pak především v duchu přípravy na zápočty a zkoušky. Nyní už se zkouškové období pomalu přehupuje do své druhé poloviny a studentům proto přeji hodně štěstí u zbývajících zápočtů a zkoušek.

V první polovině ledna vyústily půlroční přípravy projektu výzvy „Špičkový výzkum“ Operačního programu Jan Amos Komenský v podání projektového návrhu s názvem Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách (NETPHARM) s předpokládaným rozpočtem bezmála půl miliardy korun. Kromě naší fakulty a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se na přípravě projektu v roli partnerů podílely Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, institut CEITEC Masarykovy Univerzity a dva ústavy Akademie věd České republiky – Ústav organické chemie a biochemie a Ústav makromolekulární chemie. Chtěl bych moc poděkovat celému přípravnému týmu pracovníků z naší fakulty i partnerských institucí za intenzivní práci a přípravu všech částí tohoto projektového návrhu, jmenovitě bych chtěl poděkovat prof. Petru Pávkovi a Ing. Martinu Hubáčkovi za vedení a koordinaci příprav. Držme si palce, aby náš projekt ve velké konkurenci uspěl a byl přijat k financování.

Příprava projektu výstavby našeho nového kampusu pokračuje, veřejná zakázka na zhotovitele stavby je nadále otevřena, nicméně termín pro podání nabídek se z důvodu množství doplňujících dotazů uchazečů postupně posouval, aktuálně až do poloviny března. Mezitím probíhají přípravy na další procesy, které budou následovat ihned po otevření nabídek jednotlivých zájemců o výstavbu. Ve čtvrtek 19. 1. proběhlo bilanční setkání s její magnificencí paní rektorkou a dalšími členy vedení univerzity věnované z velké části právě problematice našeho plánovaného kampusu.

Již tuto středu a čtvrtek, tedy 1. 2. a 2. 2. 2023, proběhne na fakultě již 13. ročník Postgraduální a postdoktorandské vědecké konference, v jejímž rámci představují naši doktorští studenti a mladí vědečtí a akademičtí pracovníci výsledky svého výzkumu a naznačují směry jeho dalšího pokračování. Asi není lepší příležitost pro studenty se dozvědět, jaká výzkumná témata se na fakultě a jejích pracovištích řeší, a inspirovat se např. při výběru pracoviště pro vypracování svého výzkumného projektu, bakalářské anebo diplomové práce. Všichni jste na konferenci srdečně zváni.

Na závěr mi dovolte přivítat na naší fakultě nového akademického pracovníka dr. Russella Kitsona a popřát mu mnoho štěstí jak v práci, tak v osobním životě v České republice. Dr. Kitson přichází na naši fakultu z University of Warwick, kde zastával funkci ekvivalentní k našemu docentovi (associate professor).

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS