Bulletin děkana – 7/2023

16.11.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav RohBulletin děkana nemohu tentokrát začít ničím jiným než sdílením velkého úspěchu celé naší fakulty a jejích pracovníků. Projekt s názvem Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách (NETPHARM), který jsme v minulém roce připravili a na začátku tohoto roku podali do výzvy „Špičkový výzkum“ Operačního programu Jan Amos Komenský, byl přijat k financování. V příštích čtyřech letech tak bude naše fakulta koordinovat výzkum a vývoj léčiv v celkové hodnotě bezmála půl miliardy Kč! Kromě prakticky všech pracovišť naší fakulty jsou v projektu zapojena vybraná pracoviště Lékařské fakulty v Hradci Králové, dvou ústavů Akademie věd České republiky – Ústavu organické chemie a biochemie a Ústavu makromolekulární chemie, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a institutu CEITEC Masarykovy Univerzity. Chtěl bych znovu moc poděkovat všem, kdo se na přípravě tohoto projektu podíleli. Věřím, že projekt přinese jak mnoho nových poznatků v základním výzkumu, tak i výsledků aplikovatelných do medicínské a farmaceutické praxe.

Další skvělý úspěch si připsal pan prof. František Švec z Katedry analytické chemie, který získal Cenu Neuron 2023 za celoživotní přínos vědě v oboru chemie. Panu profesorovi moc gratuluji a děkuji nejen za jeho neocenitelný přínos světové vědě v oblasti především analytické chemie, ale i za skvělou propagaci naší fakulty.

V souvislosti s propagací fakulty bych rád moc poděkoval všem studentům a zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu říjnové Noci vědců a listopadového Dne otevřených dveří. Na obě akce dorazilo dohromady přes tisíc návštěvníků a ohlasy byly velmi pozitivní. Obě akce tak jednoznačně přispěly nejen k propagaci naší fakulty, ale obecně k osvětě, co vše farmacie představuje a co je schopná společnosti nabídnout.

V minulém bulletinu jsem na naší fakultě vítal naše nové pregraduální studentky a studenty, nyní bych chtěl učinit totéž směrem k našim novým doktorandkám a doktorandům. Jsem moc rád, že jste si pro toto prestižní a zároveň náročné studium vybrali právě naši fakultu. Mám také velkou radost z toho, že většina z Vás během měsíce října vypracovala a podala návrh projektu do Grantové agentury Univerzity Karlovy. Spolu s návrhy kolegů z vyšších ročníků jsme tak v letošním roce podali celkem 33 projektů. Všem navrhovatelům moc děkuji a držím palce, aby co nejvíce projektů bylo přijato k financování!

V souvislosti s vědeckou činností je třeba zmínit poměrně výraznou změnu v systému hodnocení a na něj navázaném financování vědy na Univerzitě Karlově, na kterou budeme muset reagovat i v nastavení hodnocení a financování vědecké činnosti na fakultě. Proto bych chtěl všechny akademické a vědecké pracovníky a v případě jejich zájmu i doktorské studenty pozvat ke kulatému stolu dne 29. 11. od 14:00 v posluchárně C, kde bychom nový univerzitní systém a na něj navázané změny ve fakultním systému představili a prodiskutovali.

Jako tradičně se zmíním i o výstavbě našeho nového kampusu, která již jede na plné obrátky, což se přirozeně projevuje čilým ruchem na staveništi a bohužel i mírnými otřesy stávající první budovy kampusu způsobené činností vrtných souprav. Ty sice k mému zklamání nenarazily na ropu, ale i tak si stavaři připsali jeden zajímavý objev, a to dvou velkých zkamenělých kmenů o celkové váze 25 tun. Po zběžném ohledání se zdálo, že nebudou nijak archeologicky zajímavé a už už vznikaly plány na jejich vystavení v naší Zahradě léčivých rostlin. „Bohužel“ se však ukázalo, že kmeny nesou stopy po opracování člověkem a že by se mohlo jednat o polotovary tzv. monoxylů. Kmeny tak skončily v areálu depozitáře královéhradeckého Muzea východních Čech v Jaroměři.

Na závěr mi dovolte pozvat všechny zaměstnance a studenty fakulty na dvě kulturní akce. Tou první je Benefiční koncert studentů Lékařské a Farmaceutické fakulty UK, který proběhne v úterý 28. 11. od 19:00 v Petrof Gallery. Výtěžek bude věnován na rehabilitaci dvouletého chlapečka, který trpí vrozenou vadou míchy a deformitou hrudních obratlů. Tou druhou je tradiční Vánoční koncert Farmaceutické fakulty UK, který se letos uskuteční 14. 12. od 19:00 v Městské hudební síni. Těšit se můžeme na šansonové uskupení 6NaChodníku.

Těším se na setkání na výše zmíněných akcích.

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS