Bulletin děkana – 5/2023

03.07.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav RohLetní zkouškové období je za námi a můžeme se těšit na volnější letní prázdninové měsíce. Doufám, že většině z vás, studentů, dopadlo zkouškové období dle Vašich představ a budete moci využít letní měsíce k nabráni sil na další akademický rok. Pokud se ne vše úplně podařilo, tak není nutné ztrácet hlavu. Pořád je dost času si během léta vše v klidu nastudovat a v září úspěšně splnit zbývající studijní povinnosti.

S posledním dnem června skončilo období řešení tří velkých fakultních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – EFSA-CDN, InoMed a STARSS, které umožnily naší fakultě pořídit nejmodernější přístrojové vybavení, přivést řadu zahraničních postdoktorandů a zvýšit kvalitu výzkumné činnosti na naší fakultě. Chtěl bych všem řešitelům a členům odborných i administrativních týmů projektů poděkovat za několik let usilovné práce.

Od mého minulého bulletinu došlo k výraznému pokroku v přípravě výstavby našeho společného kampusu s Lékařskou fakultou v HK. V soutěži o generálního dodavatele stavby uspělo sdružení firem BAK-Syner s cenou lehce přesahující 5 mld. Kč bez DPH, a prakticky ihned po uzavření soutěže se náš přípravný tým spolu s technickým dozorem stavby pustil do pracovních jednání s vítězným sdružením. Souběžně s těmito jednáními bylo nutné schválit smlouvu s vítězným uchazečem akademickou samosprávou. Prvně byla smlouva projednána a schválena akademickými senáty naší a Lékařské fakulty v HK na jejich společném zasedání 14.6.2023. Po kladném stanovisku Ekonomické komise smlouvu schválil dne 23.6.2023 i Akademický senát Univerzity Karlovy. V následujícím týdnu pak schválení smlouvy potvrdila Správní rada naší univerzity. Chtěl bych tímto poděkovat vedení naší univerzity v čele s paní rektorkou za velkou podporu při všech vnitrouniverzitních i mimouniverzitních jednáních a našim fakultním akademickým senátům, našim senátorům a senátorkám v Akademickém senátu UK a konečně celému Akademickému senátu UK za to, že dali realizaci našeho projektu zelenou. Pokud nenastane něco nečekaného, tak se již v létě můžeme těšit na zahájení výstavby!

Mám velkou radost, že naše absolventka PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D. přidala k prestižní Bolzanově ceně další velký úspěch, a to zisk druhého místa v Ceně Sanofi za farmacii, a mohla tak na Velvyslanectví Francie v Praze převzít toto ocenění z rukou prof. Jeana-Marie Lehna, nositele Nobelovy ceny za chemii. Úspěch je to o to cennější, že konkurence byla v letošním roce opravdu velká a nejeden soutěžící se pyšnil publikacemi s dvojcifernými impaktními faktory. Paní doktorce moc gratuluji a přeji hodně úspěchů v další kariéře. Dále bych chtěl moc pogratulovat, a hlavně poděkovat doc. Veronice Novákové z Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, která po postupu do 2. kola v hlavní mezinárodní soutěži ERC dokázala uspět v české „mutaci“ ERC CZ a získat pro svůj projekt významnou podporu na dobu dvou let! Na závěr bych chtěl ještě jednou pogratulovat všem absolventům, kterým jsme 29. 6. 2023 předali magisterské diplomy na slavnostní promoci v Karolinu.

Všem studentům, zaměstnancům, absolventům i dalším přátelům naší fakulty přeji pěkné a klidné léto!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS