Bulletin děkana – 4/2023

15.05.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh květnový bulletin nemohu začít ničím jiným než informací o aktuálním stavu přípravy výstavby našeho hradeckého kampusu Univerzity Karlovy. Právě v těchto dnech probíhá uzavření hodnocení nabídek na generálního dodavatele stavby a brzy tak bude znám vítězný uchazeč. Současně probíhají intenzivní jednání vedení univerzity a obou hradeckých fakult s vládními představiteli o zajištění financování výstavby.

V minulém bulletinu jsem gratuloval našemu absolventovi Mgr. Filipovi Kostelanskému, Ph.D., který za svou vědeckou práci získal Cenu primátorky Hradce Králové. Jen tři týdny nato byl Filip za vynikající výsledky ve vědecké činnosti oceněn i mimořádnou cenou rektorky UK. Další velmi prestižní cenu Univerzity Karlovy, a to Bolzanovu cenu, udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem, převzala z rukou paní rektorky naše absolventka PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D., za svou disertační práci věnující se výzkumu nových sloučenin s potenciálním anthelmintickým účinkem. Oběma oceněným moc gratuluji a přeji hodně úspěchů v další kariéře.

Vynikajícího úspěchu dosáhli i naši pregraduální studenti na Nadnárodní studentské vědecké konferenci, která se uskutečnila na začátku května v pražském sídle firmy Zentiva. V konkurenci studentů z brněnské a bratislavské Farmaceutické fakulty a košické Univerzity veterinárního lékařství a farmacie naši studenti zvítězili ve třech ze čtyř konferenčních sekcí. Tento úspěch ještě umocňuje fakt, že se hned sedm studentů naší fakulty z osmi nominovaných umísilo na stupních vítězů v jednotlivých sekcích. Všem moc gratuluji a přeji hodně úspěchů v dalším studiu a vědeckém bádání!

Poděkovat bych chtěl i všem třem navrhovatelům univerzitních projektů PRIMUS, které mají za cíl podpořit špičkové mladé pracovníky a pracovnice při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. V kategorii „science“ podal návrh projektu Dr. Petr Matouš, v kategorii „medicine“ pak Dr. Alex Carazo a Dr. Eugen Hruška. Držím palce, aby projekty byly přijaty k financování.

Touto cestou bych Vás chtěl srdečně pozvat na výstavu fotografií paní doc. Kateřiny Macákové s názvem „Rostliny pohledem mikroskopu“, kterou k uctění její památky uspořádal kolektiv Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky na Zahradě léčivých rostlin. Výstava potrvá až do konce června.

Na závěr bych chtěl všem studentům popřát úspěšné složení všech zápočtů a poté co nejúspěšnější letní zkouškové období. Studentům posledních ročníků pak úspěšně složené státní závěrečné zkoušky a povedené obhajoby bakalářských či diplomových prací!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS